Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Våra barn och unga rör sig för lite. Aktuell forskning visar att det endast är 44% av pojkarna och 22% av flickorna som uppnår rekommendationen om fysisk aktivitet i Sverige idag. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Otillräcklig fysisk aktivitet och de relaterade folksjukdomarna är vanligare i grupper med lägre utbildning och inkomst. En stillasittande livsstil utgör ett stort folkhälsoproblem och kostar samhället miljarder. Detta vill vi ändra på!

Regionstyrelsen har beslutat att utforma en strategi, för att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland. Det är en rekommendation inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier.

Vad vill vi uppnå med strategin?

Syftet är att fler barn och unga blir fysiskt aktiva, att ojämlikheten mellan olika grupper minskar samt att fler aktörer i samhället aktivt medverkar och samarbetar kring främjandet av fysisk aktivitet.

Hur ser tidplanen ut?

Strategiarbetet påbörjas i april 2018 och kommer att fortsätta under hela 2018.

Vem kommer att involveras?

Arbetet leds av avdelning Folkhälsa, i nära samarbete med andra berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Strategin ska omfatta såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling.

För att åstadkomma förändring i barn och ungdomars livsstil är samverkan med andra aktörer i samhället en viktig förutsättning. Strategiarbetet kommer därför att involvera kommuner, stat och myndigheter, ideella sektorn, idrottsrörelsen, högskolor och universitet med flera.

Material

Här finns en kort beskrivning av projektet. Ni får gärna använda dessa bilder. 
Bildspel om projektet

Vill du veta mer eller har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss!

Lisa Manhof

Projektledare
Telefonnummer
E-post

Annika Nilsson Gren

Regionutvecklare Folkhälsa
Telefonnummer
E-post