Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skolmatsakademin – så får vi fler elever att äta lunch i skolan

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig till alla som kommer i kontakt med skolmat i sin yrkesroll inom skola eller skolrestaurang.

Skolmatsakademin verkar för att lyfta- och utveckla dagens moderna skollunch och öka kunskapen om hur våra val av livsmedel påverkar hälsa, miljö och klimat.

Detta gör vi genom att bl.a. arrangera utbildningsaktiviteter, nätverksträffar och kollegiala utbyten, initiera och driva olika utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna, sprida kunskap och goda exempel, ta fram bordsryttare och annat pedagogiskt material.

Skolmatsakademin finansieras av Västra Götalandsregionen och medlemsavgifter från 53 kommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Västra Götaland. 

Nätverket har funnits sedan 2006 för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan.

–Vi vill förmedla en positiv attityd till dagens moderna skollunch, den potential som skolmaten kan ha för inlärning, skolprestation och trivsel i skolan, säger Elsa Fries, verksamhetsledare Skolmatsakademin. 

Inom Skolmatsakademin arrangeras löpande kompetenshöjande och inspirerande aktiviteter och studiebesök för exempelvis skolkockar, skolsköterskor, pedagoger, kostchefer, upphandlare såväl som för andra yrkesroller. Inom nätverket främjas erfarenhetsutbyte, kollegiala utbyten inom och mellan kommuner samt spridning av goda exempel och idéer.

Integrerade och lärande måltider

Skolmatsakademins nuvarande fokusområde är integrerade och lärande måltider där fokus ligger på att lyfta skolmåltiderna mervärden och tillföra skolan ytterligare nytta av en redan befintlig och finansierad resurs, dvs. vår skattefinansierade och kostnadsfria skollunch.  Detta görs genom att i samverkan med testskolor i Västra Götaland implementera schemalagda skolluncher på lektionstid. Målet med satsningen är att lyfta blicken från maten på tallriken till måltiden som en pedagogisk resurs.

Skolmåltiden utifrån ett folkhälsoperspektiv

Utifrån ett folkhälsoperspektiv är skolmåltiden ett outnyttjat guldägg.  Skolmåltidens enda roll är nämligen inte att enbart ge näring, utan skolmåltiden ska även genererar matglädje, inspiration och avkoppling. Måltider som serveras i skolan kan vara en kulturbärare, isbrytare och en socioekonomisk utjämnare i ett segregerat samhälle. Skolmåltiden kan också vara är ett utmärkt tillfälle för utbildning inom en hälsosam och hållbar livsstil, att väcka nyfikenhet och kunskap om mat (smak, konsistens, doft, konsistens, ursprung, näring) och kan därigenom ytterligare bidra till skolans måluppfyllelse i ämnen såsom biologi, geografi, kemi, historia, svenska, matematik med flera. Måltiden kan användas för att introducera och föra traditioner vidare, både svenska och andra matkulturer.

53 aktiva medlemskommuner

Skolmatsakademin är ett nätverk med för närvarande 53 aktiva och deltagande medlemskommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Västra Götaland. Våra aktiviteter, utvecklingsprojekt och arrangemang kommer alla våra medlemmar och personal inom deras organisationer till godo. I satsningen med integrerade och lärande måltider kommer intresserade testskolor att identifieras och väljas ut. Dessa skolor i olika delar av länet kommer att utgöra piloter för att utarbeta, implementera och sedan sprida konceptet till fler skolor. Den slutgiltiga mottagaren av insatserna är våra matgäster det vill säga eleverna. Hos oss står matgästen alltid i fokus!

Att äta lunch i skolan leder till bättre skolresultat

Försök på Gustav Adolfsskolan (årskurs 6-9) i Alingsås visar att man genom att schemalägga skolluncherna på lektionstid kan gå från att ha en tredjedel av eleverna som aldrig äter av skollunchen till att få 100 % av eleverna att äta. Förutom att enbart öka matintaget och antalet ätande så blev resultaten också en lugnare skola med mindre stök i korridorerna. Eleverna orkade mer, hade färre besök hos skolsköterskan på grund av huvudvärk och ont i magen, var ute och rörde på sig mer, ”lekte” mer och det blev märkbart färre konflikter. Utan att mäta detta enskilt så tyckte sig skolan även se att elevernas resultat ökade.

–Skolmatsakademin tror på att den dagliga skollunchen har en stor roll i att skapa de allra bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna lyckas i skolan. Detta visar även forskning och kunskapsöversikter från både Sverige, Danmark och England.

Skolmatsakademin

Eleverna tycker till om skolmaten:

Rektor Ann-Christin berättar om schemalagda skolluncher:

 

 

 

 Skolkocken Sara berättar om bra skolmåltider: 

 

 

 

 

 

 


Skolkocken Sara berättar om bra skolmåltider:

Senast uppdaterad: 2019-12-13 16:20