Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konferenser och seminarier om läsning och språkutveckling

Västra Götalandsregionen arbetar för att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska och för att fler barn och unga ska fullfölja grund- och gymnasieskolan.

Läsförståelse och förmåga att kommunicera är grundläggande rättigheter, förutsättningar för fullföljda studier och en demokratisk utgångspunkt i ett modernt samhälle. Såväl läsfrämjande insatser som når alla barn som förebyggande och direkta åtgärder för dem som har språkförsening eller språkstörningar av olika slag är betydelsefulla. Arbetet behöver ske i samarbete och under denna dag vill vi lyfta det vi gör inom VGR:s verksamheter.

Den 25 november och 9 december 2021 anordnades konferenser om språkutveckling och läsning för barn. Du som deltog har möjlighet att påverka det fortsatta arbetet inom området, dess förutsättningar och inriktning – vi hoppas du vill vara med, dina erfarenheter och synpunkter är viktiga!

Läsning och språk inom Kraftsamling fullföljda studier 

Den 9 december 2021 genomfördes en digital konferens med syfte att sprida goda exempel på läsfrämjande- och språkutvecklande insatser i Västra Götaland. Vi samlade deltagare från olika sektorer och verksamheter, för att på det sättet bidra till ökad kännedomen om vad som är på gång inom läsning och språkutveckling i länet och för att öka vetskapen om varandra och därigenom främja samverkan.

Vi tackar alla medverkande och alla deltagare för att det blev en intressant och givande eftermiddag!

Presentationer från konferensen 9 december

ABFs läsfrämjande insatser

Katti Hoflins presentation: Hur delaktiga är barn och unga?

Barns välbefinnande och lärande med fokus på flerspråkighet. Förskolor i norra Uddevalla delar med sig av sina erfarenheter

KomIgång online - föräldrastöd via 1177

Bokstart i Göteborgs Stad

Förvaltningen för kulturutveckling: Läsfrämjande och språkutvecklande insatser

Kulturrådets läs- och litteraturfrämjande insatser

Innehåll under dagen 25 november

  • Kraftsamling fullföljda studier
  • Barns språkutveckling
  • Läsningens betydelse för språket
  • Verktyg i det främjande arbetet
  • Språk, tal och kommunikation – erfarenheter från barnhälsovården
  • Gruppdiskussioner, reflektion och medskick till beslutsfattare kring utmaningar och förutsättningar

Föreläsare

Under dagen föreläser bland annat Carmela Miniscalco Mattsson, universitetssjukhusöverlogoped & adjungerad professor i logopedi och Katti Hoflin, Kulturchef i VGR & Läsdelegationens ordförande.

Presentationer 

Kraftsamling fullföljda studier - språkutveckling och läsning

Läsdelegationen - The Swedish government constituted a free reading delegation

Läsfrämjande insatser i VGR

KomIgång online – för föräldrar till barn med kommunikativa svårigheter

Erfarenheter från barnhälsovården

Inte lika enkelt för alla – om typisk språkutveckling och språkstörning hos barn

 

Kontaktpersoner för frågor

Marie Ahlberg, Regional utveckling/Social hållbarhet
marie.ahlberg@vgregion.se

Ylva Bryngelsson, Regional utveckling/Social hållbarhet 
ylva.bryngelsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-01-25 10:32