Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakta & statistik

Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2021

  • Trots pandemin består trenden med ökad andel behöriga till gymnasiet. 2021 var det 2886 elever som gick ur nian utan behörighet vilket motsvarar 15,2 % av årskullen, Det är en svag minskning jämfört med 2020.
  • Det finns stora resultatskillnader mellan kommunerna i Västra Götaland, från 34% obehöriga i någon kommun till ett par kommuner med cirka 100% måluppfyllnad.
  • Flickor når i större utsträckning behörighet till gymnasiet än pojkar, 13,7% av flickorna var obehöriga jämfört med 16,6% av pojkarna.
  • Statistiken visar att elever med högutbildade föräldrar i högre grad når behörighet, bland elever vars föräldrar har högst förgymnasial eller gymnasial utbildning var det 24,4% obehöriga jämfört med 7,7% bland dem med föräldrar med eftergymnasial utbildning.
  • Förutsättningarna för elever med utländsk bakgrund att lyckas i sina studier skiljer sig från elever med svensk bakgrund. 9,7% av eleverna med svensk bakgrund var obehöriga till gymnasiet medan siffrorna för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige var 17,7% och för elever med utländsk bakgrund födda utomlands 39,3%.

Läs mer på Behörighet till gymnasieskolan (skolverket.se)

Grundskolan - Betygsstatistik (skolverket.se)

Kunskapsunderlag från VGR och samarbetsaktörer

Externa kunskapsunderlag

Statistiklänkar

Senast uppdaterad: 2021-10-04 10:23