Konferens - Fullföljda studier för liv och framtid!

Strävan efter goda förutsättningar för en positiv uppväxt för barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland och såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor. Folkhälsokommittén/Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet välkomnar politiker och tjänstepersoner regionalt och lokalt, representanter från idéburen sektor med flera till 2019 års konferens.

Liksom tidigare år har vi ett brett perspektiv på utmaningen fullföljda studier med kunskapspåfyllnad och exempel från bland annat skola och socialtjänst, regionutveckling, hälso- och sjukvård och civilsamhället.

Kontaktperson för frågor: Ylva Bryngelsson, ylva.bryngelsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-09 16:21