Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Regionstyrelsen godkände den 17/12 2019 Genomförandeplan och rekommendationer 2020 inom Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020.
De beslutade då om följande rekommendationer för genomförande under 2020:

Delområde 1: Samverkan - Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer

  • Pilotarbete för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård

Delområde 2: Psykisk hälsa - Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa

  • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC
  • Utveckla arbetssätt, rutiner och användning av SIP (Samordnad individuell plan)

Delområde 3: Livsvillkor och levnadsvanor - Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor

  • Säkerställa jämlik användning och spridning av verksamma metoder kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier

Delområde 4: Studiemotivation - Stimulera intresset för studier

  • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession
  • Språkutveckling och läsning

Delområde 5: Migrationsbakgrund - Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund

  • Öka kunskap och handlingsförmåga kring hälsosam livsstil och vårdsystemet bland unga

Handlingsplan fullföljda studier är ett gemensamt ansvar för hela Västra Götalandsregionen. Varje styrelse och nämnd äger och finansierar själva det arbete som görs inom ramen för sina respektive uppdrag, både genomförande av redan beslutade aktiviteter och framtida utvecklingsarbete.

Aktuellt Folkhälsa

  • Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.

  • Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 

  • Det var en annorlunda konferens som genomfördes 28 maj. Istället för ett rum fullt med konferensdeltagare stod talarna inför ett tomt rum med deltagare som följde konferensen via webben. På konferensen lyftes frågan om hur vi kan mäta effekter av sociala investeringar. Tillsammans vände och vred talarna på perspektiven, diskuterade och delade sina erfarenheter av att genomföra och mäta sociala investeringar.

Senast uppdaterad: 2020-01-17 16:07