Aktuellt

Här informerar vi om aktuella händelser och nyheter som har koppling till kraftsamlingen.

Nyheter Folkhälsa

Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.

Forskning visar på vikten av att få hembesök när man fött barn. Från och med maj erbjuds alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun, fem hembesök istället för två som det ser ut idag.

https://t.co/fvEub5vxP1
Folkhälsan i Skaraborg deltar i SKL:s Innovationsguiden tillsammans med samverkansparter. https://t.co/HOHvtXHmbD
photo