Aktuellt

Här informerar vi om aktuella händelser och nyheter som har koppling till kraftsamlingen.