Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kraftsamling fullföljda studier

Kraftsamling fullföljda studier är namnet på det samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. Just nu pågår en rad aktiviteter runt om i regionen inom ramen för kraftsamlingen. Läs mer om varje delområde nedan eller i toppmenyn.
Läsförståelse och förmåga att kommunicera är grundläggande rättigheter, förutsättningar för fullföljda studier och en demokratisk utgångspunkt i ett modernt samhälle. Välkommen till en digital konferens om språkutveckling och läsning för barn upp till de tidiga skolåldrarna. Läs mer om programmet och anmäl dig här.
Årets utlysning för sociala investeringsmedel (SIM) kopplade till fullföljda studier stängde 31 augusti. Nu pågår beredning av de ansökningar som har inkommit inför beslut i Regionutvecklingsnämnden senare i höst. Läs mer om VGR:s sociala investeringsmedel här.
Med komplexa problem krävs samverkan mellan flera aktörer. För att undvika friktion och gränskonflikter behövs det fungerande metoder för kommunikation och tillit.
Psykisk ohälsa i barndomen leder till sämre skolresultat och sämre framtidsutsikter i vuxenlivet. Dagens hälsofrämjande insatser når inte alla familjer, barn och unga. Hur fångar vi upp dem?
Hur kan vi hjälpas åt för att i möten med familjer eller barn och unga identifiera riskfaktorer och istället erbjuda sammanhang som utvecklar? Med rätt stöd till barn och föräldrar med svår livssituation kan negativa mönster mellan generationerna brytas.
Ungdomar som hoppar av upplever ofta skolan som meningslös, eftersom de har svårt att se samband mellan sina studier och framtida mål. Tillsammans kan vi stärka kopplingarna mellan studier och arbetsliv.
Barn och unga med migrationsbakgrund står inför särskilda utmaningar genom till exempel kortare tid i skolan, trauman eller att de saknar kontaktnät. Genom att möta upp med hälso- och sjukvårdsinsatser och kontakt med näringslivet kan vi visa på framtidsmöjligheter.

Aktuellt Folkhälsa

  • Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.

  • Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 

  • Det var en annorlunda konferens som genomfördes 28 maj. Istället för ett rum fullt med konferensdeltagare stod talarna inför ett tomt rum med deltagare som följde konferensen via webben. På konferensen lyftes frågan om hur vi kan mäta effekter av sociala investeringar. Tillsammans vände och vred talarna på perspektiven, diskuterade och delade sina erfarenheter av att genomföra och mäta sociala investeringar.