Karta över kost och fysisk aktivitet

Använd sökfunktionen för att hitta projekt i regionen som främjar fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, få inspiration och uppslag om vad du kan göra i din kommun. Resultatet presenteras i en karta där projekt markeras med olika färger. En grön prick motsvarar kostprojekt, blå fysisk aktivitet och orange både kost och fysisk aktivitet.

Vi hoppas att kartan skapar ett nätverk för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommunernas många verksamheter.

Har du ett projekt som du vill dela med dig av och bidra med till kartan? Kontakta oss så hjälper vi till:

Annika Nilsson-Green, E-postadress

Corina Caus, E-postadress

Sök kommun/stadsdel eller projekt