Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsokonferenser i Skaraborg

Konferens - det lilla barnets hälsa
- Att samtala och bemöta familjen

Den 15 oktober ordnade Skaraborgsenheten tillsammans med barnhälsovården och Folktandvården en inspirationsdag på temat att samtala och bemöta familjen. På plats fanns ett 70-tal personer från tandvården, familjecentralen, barnhälsovården, förskolor och folkhälsoområdet i Skaraborgs kommuner. Under dagen lyssnade publiken till bland annat psykolog Toni Reuter som gav sina reflektioner på vad som är ett gott samtal och bemötande. Kristin Eliasson från Kunskapscentrum för jämlik vård höll i en workshop med utmaningen ”Det är 2025 och vi har lyckats vända kariestrenden i Skaraborg – hur gjorde vi?”. Under dagen gavs också nedslag från ett flertal olika verksamheter som jobbar med bland annat utökade hembesök, hälsoskolor, utökad samverkan mellan tandvård och familjecentral och material kring nyttiga mellanmål.

Folkhälsokonferens 2019 - Tillsammans eller samtidigt? 

Folkhälsokonferensen ”Tillsammans eller samtidigt?” ägde rum den 11 april i Skaraborg. Som värd för kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner stod Gullspångs kommun i samarbete med Skaraborgsenheten avdelning social hållbarhet.

Ann-Christin Erlandsson och Carina Gullberg, ordförande i folkhälsorådet respektive ordförande i kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, inledde konferensen.

Thomas Andersson, professor på Högskolan i Skövde, om folkhälsoarbetets organisation.

Under dagen föreläste bland andra Thomas Andersson, professor på Högskolan i Skövde, om folkhälsoarbetets organisation. Folkhälsa är en komplex fråga som löper på bredden genom olika verksamheter, och för att lyckas behöver det komplexa förstås – inte förenklas.
Thomas Anderssons presentation

Morten Sager, lektor på Göteborgs universitet, pratade om evidensens många ansikten och utmaningarna i att basera insatser på bästa tillgängliga kunskap.
Morten Sagers presentation

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten och Jan Malmgren, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund.

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten, och Jan Malmgren, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund, reflekterade över konferensens tema och ledde in fortsättningen på ett av de kraftsamlingsområden som är gemensamma för folkhälsoarbetet i Skaraborg – förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn.

Ifrån Gullspångs kommun hördes goda exempel ifrån arbetet med Utmanande avstamp samt fysisk aktivitet på Gullstensskolan.

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson skickade avslutningsvis en hälsning till alla deltagare om vikten av fortsatt arbete för folkhälsan. Rundade av gjorde Elisabeth Olsson, kommunchef i Gullspångs kommun, samt Lisbeth Göthberg, kommunchef i Hjo kommun, som båda representerar strategigruppen för folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg.

Bildspel - Tillsammans eller samtidigt

 

Senast uppdaterad: 2020-09-16 10:21