Folkhälsokonferens Skaraborg

Folkhälsokonferens 2017 –  tema engagemang & tillit

Skaraborgsenhetens folkhälsokonferens 2017 hade temat ”Engagemang och Tillit” där frågor som hur samhället och den globala befolkningen mår samt de utmaningar som finns på lokal nivå togs upp. Inbjudna föreläsare var Staffan Landin, frilansjournalist, och Lena Langlet (SKL). Skara kommun var årets värd för konferensen vars deltagare var såväl ledande politiker som tjänstepersoner.

Inför konferensen togs det fram en film som visar exempel på det folkhälsoarbete som genomförs i Skaraborgs samtliga kommuner tillsammans med en lång rad av samverkansparter.

Vill du ta del av konferensens olika bildspel? Efter filmen nedan hittar du länkar till respektive presentation.

Presentationer som visades under konferensen

Elisabeth Rahmbergs presentation
Lena Langlets presentation

 

 

Senast uppdaterad: 2017-12-18 11:13