Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsokonferenser i Skaraborg

Folkhälsokonferens 2019 - Tillsammans eller samtidigt? 

Folkhälsokonferensen ”Tillsammans eller samtidigt?” ägde rum den 11 april i Skaraborg. Som värd för kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner stod Gullspångs kommun i samarbete med Skaraborgsenheten avdelning social hållbarhet.

Ann-Christin Erlandsson och Carina Gullberg, ordförande i folkhälsorådet respektive ordförande i kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, inledde konferensen.

Thomas Andersson, professor på Högskolan i Skövde, om folkhälsoarbetets organisation.

Under dagen föreläste bland andra Thomas Andersson, professor på Högskolan i Skövde, om folkhälsoarbetets organisation. Folkhälsa är en komplex fråga som löper på bredden genom olika verksamheter, och för att lyckas behöver det komplexa förstås – inte förenklas.
Thomas Anderssons presentation

Morten Sager, lektor på Göteborgs universitet, pratade om evidensens många ansikten och utmaningarna i att basera insatser på bästa tillgängliga kunskap.
Morten Sagers presentation

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten och Jan Malmgren, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund.

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten, och Jan Malmgren, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund, reflekterade över konferensens tema och ledde in fortsättningen på ett av de kraftsamlingsområden som är gemensamma för folkhälsoarbetet i Skaraborg – förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn.

Ifrån Gullspångs kommun hördes goda exempel ifrån arbetet med Utmanande avstamp samt fysisk aktivitet på Gullstensskolan.

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson skickade avslutningsvis en hälsning till alla deltagare om vikten av fortsatt arbete för folkhälsan. Rundade av gjorde Elisabeth Olsson, kommunchef i Gullspångs kommun, samt Lisbeth Göthberg, kommunchef i Hjo kommun, som båda representerar strategigruppen för folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg.

Bildspel - Tillsammans eller samtidigt

Folkhälsokonferens 2018 - Det lilla barnets hälsa

”Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar” var rubriken på inspirationsdagen den 8 februari som arrangerades av avdelning folkhälsas Skaraborgsenhet tillsammans med Folktandvården. Dagen hölls på Gothia Science Park i Skövde. Syftet med dagen var att inspirera till samverkan mellan familjecentraler och Folktandvården.

Målgruppen var personer från familjecentraler, barnhälsovården och Folktandvården. Programmet bestod av goda exempel på hur samverkan mellan familjecentraler och Folktandvården ser ut runt om i Skaraborg, samt ett gästspel från familjecentralen Boda i Borås. Åhörarna fick även inspiration och information om sådant som de kan ha användning av i sitt arbete gällande normer, bemötande och bra material med mera.

Dagen rundades av med en workshop med diskussion kring samverkan och verksamhetsutveckling utifrån lokala förutsättningar. Ett 70-tal personer deltog under dagen.

Annica Thiger, tandsköterska, Folktandvården vid Rörstrand, Lidköping. Ett lyckat samarbete ”Hand i hand mot frisk tand”.

Folkhälsokonferens 2017 –  tema engagemang & tillit

Skaraborgsenhetens folkhälsokonferens 2017 hade temat ”Engagemang och Tillit” där frågor som hur samhället och den globala befolkningen mår samt de utmaningar som finns på lokal nivå togs upp. Inbjudna föreläsare var Staffan Landin, frilansjournalist, och Lena Langlet (SKL). Skara kommun var årets värd för konferensen vars deltagare var såväl ledande politiker som tjänstepersoner.

Inför konferensen togs det fram en film som visar exempel på det folkhälsoarbete som genomförs i Skaraborgs samtliga kommuner tillsammans med en lång rad av samverkansparter.

Vill du ta del av konferensens olika bildspel? Efter filmen nedan hittar du länkar till respektive presentation.

Presentationer som visades under konferensen

Elisabeth Rahmbergs presentation
Lena Langlets presentation

Senast uppdaterad: 2019-04-24 14:06