Folkhälsoarbetet i Skaraborg

Skaraborgsenheten är en del av avdelning Folkhälsa i Västra Götalandsregionen. Vi har ett samlat ansvar för att främja befolkningens hälsa på uppdrag av östra hälso- och sjukvårdsnämnden som företräder befolkningen i Skaraborg.

Folkhälsoarbetet sker i nära samverkan med kommunerna i Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund via samverkansavtal och överenskommelser. Enheten arbetar strategiskt och i samverkan med en rad parter både internt inom VGR och  med kommunerna, myndigheter, ideella organisationer med flera. Det sker genom att samordna, bedriva och  stärka regionala, delregionala och kommunala processer.

Skaraborgs folkhälsoarbete sker inom områden som bland annat handlar om fullföljda studier, psykisk hälsa, mat och rörelse, socioekonomiskt perspektiv, medborgardialog och föräldrastöd. Enheten består av enhetschef och 15 folkhälsostrateger placerade i respektive kommun i Skaraborg.

Senast uppdaterad: 2018-12-17 14:22