Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd

Inom Västra Götalandsregionen är det beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som beslutar om ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt med folkhälsoinriktning.

Ekonomiskt stöd ges dels till regionala projekt, dels till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela Västra Götaland.

Projektstöd till utvecklingsprojekt

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till förutsättningar till jämlik hälsa i Västra Götaland.

Så här söker du stöd

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt stöd från beredningen för folkhälsa och social hållbarhet samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på följande sidor:

Riktlinjer för ekonomiskt stöd

Ansökningsblankett för projektstöd

Så här redovisar du dina projekt

Mall för årlig uppföljning

Mall för slutrapport

Övriga ekonomiska stöd

Organisationsstöd

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag av regionfullmäktige att fördela organisationsstöd till följande organisationer:

Sociala investeringsmedel

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas. 

Anne Svensson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projekt- och organisationsstöd

Shirin Bartholdsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Sociala investeringsmedel
Senast uppdaterad: 2019-12-13 11:18