Statistiken visar fler behöriga elever till gymnasiet

Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande andelen behöriga till gymnasiet bland avgångsklasserna i åk 9 har 2018 brutits. Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra Götaland och 2018 nästan 83 procent.

Skolverket tar årligen fram statistik över hur många elever i Sverige som är behöriga till gymnasiet. I rapporten: Statistikbilaga till avstämningsrapport 2018 för ”Fullföljda studier"  finns en sammanställning som beskriver hur skolmisslyckanden och kompetensnivå utvecklats i Västra Götaland, baserad på Skolverkets siffror. 

–Den intressantaste förändringen är att den uppgång i gymnasiebehörighet som vi noterar i Västra Götaland 2018 till 82,9 procent verkar bero på att andelen nyanlända som klarar gymnasiebehörighet har ökat starkt till 28 procent , säger Göran Henriksson, författare av rapporten. 

–Det känns jättekul att se denna positiva utveckling. I Västra Götaland jobbar vi hårt med "Kraftsamling fullföljda studier" där målet är att fler elever ska klara sin skolgång, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen. 

Senast uppdaterad: 2018-10-18 13:49