Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier

Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

– För att arbetet med kraftsamlingen ska få effekt krävs att vi särskilt belyser och fokuserar på några viktiga områden. Det känns väldigt bra att folkhälsokommittén har enats kring de här sex rekommendationerna, säger Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.

Idag pågår en mängd aktiviteter runt om i Västra Götaland inom ramen för kraftsamlingen. Aktiviteterna handlar exempelvis om att öka studiemotivationen i skolan, om vikten av fysisk aktivitet hos våra ungdomar eller hur vårdcentralerna kan ta ett större ansvar för barn och ungas psykiska hälsa. Det finns fem delområden inom kraftsamlingen och folkhälsokommittén har beslutat om rekommendationer kopplat till varje område.

Rekommendationerna är följande:

Område Samverkan

  • Föreslå regeringen att bli ”pilotregion” för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
  • Utveckla samverkansstrukturen mellan VGR och samtliga kommunalförbund 

Område Psykisk hälsa

  • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC utifrån identifierade behov och brister 

Område Livsvillkor och levnadsvanor

  • Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet  

Område Stimulera intresse för studier

  • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession 

Område Migration och utbildning

  • Säkerställa att barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade verksamheter

– Jag ser rekommendationerna som vägledning för vårt fortsatta arbete med kraftsamlingen. Att få våra ungdomar att fullfölja sina studier är det viktigaste vi kan satsa på i regionen för att de ska få en bättre framtid, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen.

Slutgiltigt beslut om rekommendationerna fattas av regionstyrelsen. 

Senast uppdaterad: 2019-05-09 15:08