Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Världshälsokonferens om ojämlik hälsa

Förra veckan bjöd Världshälsoorganisationen (WHO) in Europas regeringar, WHO Healthy Cities, WHO Regions for Health, forskare och frivilligorganisationer till en konferens i Ljubljana i Slovenien. Syftet med konferensen var att presentera och diskutera rapporten the Health Equity Status Report Initiative, som handlar om ojämlik hälsa.

Fokus för hela konferensen var ojämlik hälsa och hur dessa ojämlikheter ska minska samt hur man förbättrar för de grupper som halkar efter. Parallella seminarier gav inblick i praktiska exempel på strukturella förändringar samt på hur patientcentrerad hälso- och sjukvård med tidiga insatser kan minska ojämlikhet genom hela livet. Mycket pekar på att arbete med inkludering, möjligheter att påverka och empowerment är vägar för att nå såväl jämlik hälsa som FN:s 17 hållbarhetsmål.

Från VGR fick regionrådet Håkan Linnarsson och regionutvecklare Elisabeth Bengtsson möjligheten att föra fram den regionala nivåns politiska och praktiska betydelse.

På konferensens sista dag beslutade WHO’s medlemsländer att anta the Ljubljana Statement. En överenskommelse som uttrycker hur Europas medlemsstater och partners behöver arbeta för att nå en mer jämlik hälsa. Representanter från Healthy Cities Network och Regions for Health Network gav sitt stöd till denna övernskommelse. The Ljubljana Statement kommer nu att läggas fram för formellt beslut till “the WHO Regional Committee for Europe” i Köpenhamn i september.

Läs mer om konferensen på WHO:s hemsida

Senast uppdaterad: 2019-12-13 13:40