Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny statistikrapport – så många elever fullföljer sina studier

Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande andelen behöriga elever till gymnasiet bland avgångsklasserna i årskurs 9 fortsätter. Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra Götaland. De inomregionala skillnaderna är väsentligen oförändrade med lägst andelar i Fyrbodal och de högsta i Göteborgsregionen.

Den ökande andelen nyanlända elever är en viktig del av förklaringen till minskningen i andelen gymnasiebehöriga avgångselever, men en ökande skillnad i andelen gymnasiebehöriga elever vars föräldrar har lägre utbildningsnivå och gruppen med föräldrar som har högre utbildningsnivå, bidrar också till den generella minskningen. 

Andelen unga (18-24 år) med som högst grundskolekompetens och som inte studerar utgör drygt 10 procent av samtliga unga 18 – 24 år vilket är en viss minskning under den senaste 10-årsperioden. Den inomregionala variationen är stor. Andelarna varierar mellan 8 och 18 procent.

Läs hela rapporten här

Kontaktperson för frågor:
Göran Henriksson
goran.henriksson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12