Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sagocafé i Tynnered ska öka läskunnigheten

Fotograf: Lo Birgersson

Centrala Tynnered är ett socioekonomiskt utsatt område där det finns en strävan om att kunna erbjuda barn och unga samma möjligheter som de som växer upp i socioekonomiskt starka områden. Sannolikheten är större att barn som bor här växer upp i hushåll utan böcker och att de inte har någon vuxen som läser för dem. Därför vill Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid starta ett Sagocafé på mötesplatser i centrala Tynnered. Hit är föräldrar och barn välkomna på högläsning. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Sagocaféet ska öka barns ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Sagocafét bygger vidare på en insats som tidigare testats i liten skala tillsammans med Rädda barnen och som Västra Göteborg, område Kultur och Fritid nu vill bygga vidare på. Satsningen med Sagocaféet syftar till att fler ska läsa för sina barn tidigt i livet och är en del i Göteborgs Stads arbete att bli en mer jämlik stad. 

– Vi vill att föräldrar och vårdnadshavare ska förstå hur viktigt det är att de läser för sina barn, säger Anne Aldebrink, processledare för Familjecentrerat arbetssätt i Västra Göteborg och projektledare för Sagocaféet.

Till Sagocaféet är föräldrar/vårdnadshavare och barn välkomna för att ta del av högläsning ur böcker på olika språk. Det finns böcker på olika språk, till exempel arabiska, persiska, kurdiska, somaliska och svenska. Att vuxna läser med barn ökar barns ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Berättelser skapar tankar och funderingar att prata om tillsammans. Det är dessutom både mysigt och enkelt.

Tynnereds sagocafé vill utveckla läsfrämjande metoder, bidra till goda uppväxtvillkor och stärka den sociala sammanhållningen och delaktigheten i centrala Tynnered. Stadsdelen bedriver ett aktivt områdesarbete (Jämlikt Västra Göteborg) tillsammans med bostadsbolag, föreningar och kyrkor med mera. Eftersom det inte finns något bibliotek inom området är stadsdelens tanke att utveckla det till fler mötesplatser.

Det ska också finnas en nyckelkompetens i form av en samordnare på sagocaféet som har en djupare kunskap och förståelse för läsningens betydelse och som kan inspirera till att väcka föräldrarnas och barnens läslust. Barn i olika åldrar får tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare utforska litteratur utifrån läsförmåga och språkbakgrund.

– Samordnaren ska inspirera och ge konkreta tips på hur man fångar och vidmakthåller barnens intresse för läsning. Inspiration kan ges genom kunskap om hur man läser för barnen med inlevelse och på så sätt fångar barnens intresse, säger Anne Aldebrink.

Arbetet kommer att genomföras i centrala Tynnered och målgruppen är familjer med barn mellan 1-6 år. Projektet är treårigt och Folkhälsokommittén beviljar 330 000 kronor för första året i projektet.

Kontaktperson för frågor
Anne Aldebrink
anne.aldebrink@vastra.goteborg.se
Tel: 0728-567528

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:13