Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny satsning för integration av ensamkommande nyanlända flickor

Antalet ensamkommande nyanlända flickor har ökat och det saknas idag ett anpassat mottagande för just flickor. I Trollhättan finns projektet "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor" som ser till att flickorna genom olika fritidsaktiviteter inkluderas och integreras i samhället. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Antalet ensamkommande flickor har ökat. År 2012 var andelen flickor, bland de ensamkommande barnen, 16 procent. Efter de fem första månaderna 2017 är nu samma siffra uppe i 23 procent. Mottagandet har på många håll i utformats för pojkar, med särskilda boenden och anpassade fritidsaktiviteter, men det saknas idag ett anpassat mottagande för flickor. Socialstyrelsen har gjort en analys som visar att de ensamkommande flickornas situation behöver uppmärksammas mer. Här kommer projekt i Trollhättan "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor”, in i bilden som i veckan beviljades projektstöd från Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

– Vi kommer att anordna studiebesök, läger och prova-på verksamhet inom föreningslivet. Flickorna kommer också att få besök av olika samhällsaktörer såsom ungdomsmottagning, polismyndighet och olika aktörer inom hälso- och sjukvården, säger Karin Jacobsson-Mauritzson, projektledare för Integrera mera.

Projektet ”Integrera mer – ensamkommande nyanlända flickor” vänder sig till ensamkommande flickor från Somalia, Syrien och Afghanistan i åldrarna 13 – 17 år, som bor i familjehem i Trollhättan. Syftet med projektet är att flickorna ska inkluderas och integreras i samhället. Flickorna får bland annat möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och har tillgång till ett dialogforum där de kan diskutera ämnen som normer och värderingar, genus, könsroller, egenmakt och språkträning etc. Projektet ska också skapa förutsättningar för att flickorna klarar av sin skolgång, läxhjälp är en form av stöd.

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen beviljar 174 000 kronor för första året i projektet. Genom projektet kan Trollhättans stad bidra till kunskaps- och erfarenhetsspridning till övriga kommuner och därmed bidra till att skapa förutsättningar för jämlik och jämställd hälsa för unga ensamkommande nyanlända flickor.

Kontaktperson för frågor
Karin Jacobsson Mauritzson
karin.jacobsson-mauritzson@trollhattan.se
Tel: 070-328 32 49

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:13