Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet

Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet.

Det vi talar om här är att stötta personer som vi inte redan har en relation till. Så inleder Skolkyrkan och Kyrkans Jourtjänst, inom Svenska kyrkan i Göteborg, sin handbok ”Den som vandrar på nätet”. Handboken är ett resultat av det samarbete som startade 2013 tillsammans med folkhälsokommittén. Handboken har nu kompletterats med en projektrapport.

Nätvandrare och Nätvandrarna är registrerade varumärken hos Fryshuset. Stäm av med dem innan ni börjar använda begreppen i er verksamhet. De tillåter andra organisationer, myndigheter och verksamheter att använda sig av benämningen nätvandrare, nätvandring och att nätvandra om syftet är:

  • att samtala med unga på sociala medier, forum eller chatt med en icke-dömande attityd och en vilja att stödja och hjälpa
  • att tillhandahålla egen chatt, mailfunktion eller användare som unga lätt kan kontakta för stöd och samtal

Handboken är öppen för alla verksamheter som med dessa intentioner planerar att börja nätvandra under förutsättning att man respekterar och följer de erfarenheter, riktlinjer och förhållningssätt som boken berättar om. Se boken i första hand som en inspirationskälla, vill ni sedan skrida till verket rekommenderar vi er att först gå vår grundutbildning i nätvandring för att bli diplomerade nätvandrare. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/natvandrare. Där finns även boken som PDF. Svenska kyrkans nätvandrare och Stiftelsen Kyrkans Jourtjänst äger materialet: Materialet får fritt kopieras, men förändringar eller särtryck får endast ske efter godkännande av någon av parterna.

Här är länken till den tidigare nyheten om du vill läsa mer:

http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/aktuellt/natvandring---ett-satt-att-stotta-och-starka-personer-via-natet/

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:17