Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

Regeringen överlämnade idag propositionen ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” som i huvudsak handlar om en utvecklad och mer strategisk folkhälsopolitik kring de hälsoskillnader som finns i samhället idag. Ett av förslagen är att skapa en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå och förbättrad uppföljning av folkhälsan.

Regeringen redogör i propositionen för en utvecklad folkhälsopolitik och beskriver att hälsoläget i Sverige i huvudsak är gott men att det finns påtagliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället som bör uppmärksammas. Det är angeläget att hälsoskillnaderna uppmärksammas som ett problem för samhället som helhet, dels utifrån perspektivet hållbar utveckling, dels utifrån ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser. Förslagen i propositionen syftar till att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer genom en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå och förbättrad uppföljning av folkhälsan samt utvärdering av folkhälsoarbetet med fokus på skillnader i fördelningen av hälsan i befolkningen.

– Propositionen är en viktig del för framtidens folkhälsoarbete och den ligger i linje med Västra Götalandsregionens mål om att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen.

Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från de flesta sektorer i samhället – från det offentliga, från det privata och från de ideella organisationerna samt från individerna själva. En strävan att minska de ojämlika förutsättningarna för en god och jämlik folkhälsa bör vägleda folkhälsoarbetet inom alla sektorer och på alla samhällsnivåer.

Läs propositionen God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik här

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:19