Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Generation Sitt riskerar en för tidig död - nu är det dags att fler agerar och tar ansvar för barns hälsa

Barn av idag – Generation Sitt – riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer.Vår moderna livsstil med ökad skärmtid, förändrade matvanor och brist på vardagsmotion och aktiva transporter gör att barn som växer upp idag inte bara riskerar en sämre hälsa utan även att dö en för tidig död.

Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA) är ett internationellt nätverk som mäter och sammanställer barns fysiska aktivitet i 49 länder. Årets rapport visar att den fysiska aktiviteten minskar i 75 % av länderna. Stillasittandet är ett globalt växande problem och hotar folkhälsan. Förutom de fysiska riskerna som ett inaktivt liv innebär påverkas även den psykiska hälsan samt sociala och kognitiva färdigheter. De som växer upp idag kommer inte ha möjlighet att utvecklas och få ett liv med full livskvalitet. Läget är mycket allvarligt, en folkhälsokris som berör hela världen, och riskerar att hota en hel generations liv.

Sverige är inget undantag från den globala utvecklingen. I rapporten rankas varje land utifrån tio kriterier bland annat fysisk aktivitet, stillasittande, skola, offentliga initiativ och hur samhället och den offentliga miljön är utformad för att underlätta rörelse. Varje område ges betyg A till F. Svenska barn får underkänt, D+ i fysisk aktivet och C+ i stillasittande. De sitter åtta timmar om dagen, mest i hela Norden, och nästan en fjärdedel är överviktiga eller har fetma. Sverige får höga betyg gällande offentliga initiativ och strategier. Det finns nationella rekommendationer om fysisk aktivitet och fysisk aktivitet för alla är ett folkhälsopolitiskt mål. Det finns alltså stora möjligheter till rörelse men svenska barn sitter ändå. Så vem ser till att få dem i rörelse? Vem omsätter strategier till konkret handling? Vem tar ansvaret och kostnaden? Och vem ser till att följa upp och utvärdera insatserna?

Skolan når många barn och i läroplanen ingår både skolidrott och att erbjuda fysisk aktivitet varje dag. Men det räcker inte. Det är på fritiden, utanför skolan, som barn är som minst aktiva. Det är då stillasittandet och skärmtiden ökar, ohälsan är som mest ojämlik och det är svårast att förändra ett livsstilsmönster. Att leva ett långt och friskt liv påverkas av många faktorer, hälsan är inte jämlikt fördelad, hälsoklyftorna är tydliga och i resurssvaga områden är behoven störst.

Om skolans resurser inte räcker till. Om det offentliga på olika sätt redan infört en rad olika insatser men problemet kvarstår, vad gör man då? Hur kan fler engagera sig och förbättra villkoren för barns möjlighet till rörelse och lek?

Active Healthy Kids Global Alliance menar att läget är akut. För att förändra utvecklingen och inte förlora en hel generation uppmanar de till samordnade insatser från fler aktörer i samhället. Bara genom samarbete mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhället, idrotts- och föreningslivet och forskningen kan nästa generations framtid säkras.

Vi har valt att med gemensamma krafter, utifrån våra respektive ansvars- och kunskapsområden, arbeta mot samma mål – att öka barns rörelse i vardagen, förbättra deras hälsa och ge alla barn möjlighet att leva ett långt och friskt liv genom insatser som har effekt. Vi tar barns hälsa på allvar och gör nytta där behoven är som störst - vi går från ord till handling. Genom att samarbeta ser vi till att tillsammans konkret genomför insatser för att nå det folkhälsopolitiska målet. Enligt devisen Ingen kan inte göra allt men alla kan göra något skapar vi förutsättningar för att fler barnfamiljer ska bli mer aktiva och må bättre. Kommunen och regionen ger stöd, kunskap och resurser för att nå dem som har störst behov, idrotts- och föreningslivet ser till att engagera och motivera till en aktivare livsstil, fastighetsbolaget skapar förutsättningar för en trygg boendemiljö och möjliggör rörelse och aktiv lek i närområdet och andra aktörer i näringslivet ger finansieringsstöd och nätverk. Civilsamhället bidrar med en etablerad och fungerande metod och genomförande i praktiken och forskningen säkerhetställer kunskap, fakta och mätbarhet.

Vårt sätt att arbeta på har visat sig innebära stora positiva förändringar i familjernas liv. Både barn och vuxna uppvisade en ökad fysisk och psykisk hälsa, en större gemenskap och vissa har även lyckats bryta ett liv i utanförskap genom att delta i programmet. Att investera i folkhälsa betyder förstås mycket för den enskilda individen men även för samhällsekonomin.

Vi uppmanar fler aktörer i samhället att ta sitt ansvar!
Tillsammans skapar vi en friskare framtid!

Janna Hellerup Ulvselius, ordförande En Frisk Generation
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholm läns landsting
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen
Magnus Jonsson, ordförande kommunstyrelsen (S), Ockelbo
Stina Liljekvist, ordförande Skandia Idéer för livet
PG Sabel, vd, Stena Fastigheter Stockholm
Mai-Lis Hellenius, professor Karolinska Institutet
Gisela Nyberg, med.dr., Gymnastik- och idrottshögskolan

Senast uppdaterad: 2019-12-13 14:04