Folkhälsochefen: "Fullföljda studier - en förutsättning för folkhälsan"

Idag skriver Västra Götalandsregionens folkhälsochef Elisabeth Rahmberg om vikten av att våra ungdomar fullföljer sina studier. Hon menar att fullföljda studier är en förutsättning för att dagens ungdomar ska växa upp och få ett gott liv. I artikeln berättar Elisabeth om Västra Götalandsregionens arbete för att fler elever ska klara sin skolgång och hur viktigt det fortsatta arbetet är. 

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12