Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

De ger första hjälpen till psykisk hälsa

Till vänster Marie Persson, psykiatrisjuksköterska inom Socialtjänsten, i mitten Linda Furufors, undersköterska inom hemtjänsten och till höger Terése Lomgård, folkhälsostrateg. Samtliga Strömstads kommun.

Ångest, depressioner och självmordstankar bland äldre är vanligare än många tror. Men det finns hjälp att få genom en unik, svensk metod skapad av Karolinska Institutet. Åmål och Strömstads kommuner satsar på att utbilda all äldreomsorgspersonal i Första hjälpen till psykisk hälsa och vill sprida erfarenheterna.

Efterlängtad utbildning

Första Hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA, är en tolv timmar lång utbildning för personal som dagligen kommer i kontakt med äldre. Marie Persson är psykiatrisjuksköterska inom Socialtjänsten i Strömstad och är instruktör. Hon menar att det är roligt att utbilda i ämnet, för det är så angeläget för personalen som jobbar med äldre.  
- Äntligen har jag fått det stöd jag behöver för att kunna bemöta en brukare som inte vill leva längre, har en deltagare berättat. De svåra frågorna vågar man ställa efter utbildningen, och man kan med hjälp av en tydlig manual bemöta en självmordsbenägen person, steg för steg.

- Vi vill rädda liv, säger Ann-Kristin Lövkvist, folkhälsoplanerare i Åmåls kommun. Äldre är en målgrupp som vi inte har uppmärksammat på samma sätt som unga med psykisk ohälsa. Vi behöver lära oss att bedöma om någon är självmordsbenägen, oavsett ålder. I äldreomsorgen har all vår personal utbildats i Första hjälpen till psykisk hälsa. Flera av oss har dessutom vidareutbildat sig för att själva kunna arbeta som instruktörer.

Unik metod i Sverige

Mental Health First Aid eller Första hjälpen till psykisk ohälsa har utvecklats i Australien och är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter hen att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Karolinska Institutet har vidareutvecklat metoden och skapat en version riktad till äldre personer, som är unik för Sverige. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning, är budskapet från Karolinska Institutet.

Utbildningen bygger på de fem stegen i BLEUS:

  • Bedöm situationen
  • Lyssna aktivt och fördomsfritt
  • Erbjud personen stöd och hjälp
  • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
  • Stötta personen att söka hjälpresurser

Viktiga kunskaper inom hemtjänsten

Efter 24 år inom ungdoms- och äldreomsorg har Roger Karlsson i Åmåls kommun lång erfarenhet. Han menar ändå att kunskaperna utbildningen ger har fått honom att tänka i nya banor.  
- Psykisk ohälsa kan ligga bakom ett visst sätt, eller beteende hos en brukare, som vi inom hemtjänsten inte riktigt förstått tidigare. När vi vet orsaken till varför en brukare är som den är, kan vi avhjälpa, säger han.

- Det här är ett ämne vi alla tycker är väldigt svårt säger Linda Furufors som är undersköterska i hemtjänsten i Strömstad. Vi vet hur man lägger om sår och ger insulin, men behöver också kunna se signalerna från äldre som mår psykiskt dåligt. När vi gick utbildningen för fyra veckor sedan, kom jag att tänka på en brukare som inget hellre ville än komma in på ett boende. Han behövde stöd och hjälp från oss för att lyckas med det. Vi som har gått utbildningen kan lättare motivera behoven hos en äldre person, när vi möter hjälpresurser, som exempelvis biståndshandläggaren i kommunen.

Hoppas på fler kommuner

Agneta Eriksson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionens avdelning folkhälsa, hoppas att Strömstad och Åmåls kommuner kan sprida sina erfarenheter vidare. Fler kommuner behöver satsa mer på äldres psykiska hälsa, menar hon. Att det har gått så bra i Strömstad och Åmål är att de ser att de äldre mår bättre, när personalen kan bemöta psykisk ohälsa på ett professionellt sätt, utan fördomar och med öppet sinne.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

Om du eller någon du känner mår dåligt är det bra att ha någon att prata med. Det finns flera hjälplinjer och stödsajter som man kan vända sig till för att få hjälp och råd.

Mår du själv dåligt? Eller är du orolig för en vän eller anhörig som mår dåligt? Det är viktigt att aldrig lämna en person som mår dåligt ensam. Om läget är akut ska man alltid ringa 112 eller vända sig till närmsta psykiatriska akutmottagning.

Men det finns även flera hjälplinjer och stödsajter som man vända sig till om man själv eller någon man känner mår dåligt.

Här följer några av de alternativ som finns:

1177 VÅRDGUIDEN
Vårdguiden kan hjälpa till att ge svar på frågor om psykisk ohälsa. Det går också att läsa tidigare ställda frågor eller skicka in en egen fråga anonymt. Mer information finns på www.1177.se.

HJÄLPLINJEN
Hjälplinjen kan ge tillfälligt stöd samt råd om mer långsiktig hjälp. De finns att nå på telefonnummer 0771-22 00 60 alla dagar mellan klockan 13 – 22. Du hittar dem även på www.hjalplinjen.se.

BRIS, BARNENS TELEFON
Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar på eller om du behöver hjälp eller stöd med något. Numret är 116 111 och är öppet alla dagar mellan 14-21. Det är gratis och du får vara anonym.

MIND, SJÄLVMORDSLINJEN
Självmordslinjen har öppet varje dag mellan klockan 06 och 24. Där kan du prata med någon av Minds volontärer för att få stöd. De finns på telefonnummer 90101 men de har även en chatt på https://chat.mind.se/ som har öppet samma tider.

MIND, FÖRÄLDRATELEFONEN
Mind har även en föräldratelefon dit föräldrar till personer som mår dåligt kan vända sig. Telefonlinjen 020-85 20 00 har öppet på vardagar mellan klockan 10 -15. Mer information finns på www.mind.se

JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA
Jourhavande medmänniska driver en telefonjour som är öppen för alla att ringa. De finns för att bland annat ge stöd, visa förståelse och dela känslor med människor som inte har någon annan att vända sig till. De finns att nå på 08-702 16 80 alla dagar mellan 21 – 06 och på www.jourhavande-medmanniska.se.

Senast uppdaterad: 2019-12-13 14:05