Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dals-Eds unika arbetssätt får fler elever till skolan

Från vänster ses Elenor Olsson, Marika Zackariasson, Annika Engen Henke och AnnHelen Adler Johannesson.

En liten kommun med stora ambitioner för sina skolelever. Möt skolutvecklaren, specialpedagogen, specialläraren och insatskoordinator i Dals-Ed, som tillsammans med forskare och politiker får unga att hitta drivet.

Unik tjänst får fler till skolan

I Dals Ed har man satsat särskilt på familjer vars barn uteblir från förskola och skola. Elenor Olsson har en unik tjänst som insatskoordinator och är en länk mellan myndigheter, vårdgivare och skolan för att på bästa sätt kunna stötta familjer med barn i förskole-/skolåldern.  
- Vi vet att tidiga insatser verkligen har effekt, betonar Ann Helen Adler-Johannesson, som är samordnare för skolutveckling i kommunen. Ju tidigare vi kan fånga upp barn/familjer som behöver lite extra stöd och vägledning, desto bättre.

En insatskoordinator tar kontakt med elevens familj vid hög skolfrånvaro, för att ta reda på orsaken till frånvaron och om familjen önskar få hjälp med praktiska saker som kontakt med BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin eller Socialtjänsten. Vi får höra om en elev med depression som inte orkade gå till skolan och som kämpade för att komma till BUP. Efter att Elenor sökt upp familjen ordnades en vårdkontakt vilket så småningom ledde till att eleven även tackade ja till hemundervisning. Idag går eleven i skolan och det fungerar fint. – En förälder kanske inte alltid kommer över tröskeln för att söka den hjälp man behöver, betonar Eleonor.

Elever hittar motivationen i EPA-traktorn

Dals Ed har tre pågående aktiviteter för bättre skolresultat som finansieras av Västra Götalandsregionen. Hitta Drivet är ett samforskningsprojekt mellan Dals Eds kommun och Högskolan Väst, där forskare tittar närmare på vad som får tjejer och killar att lyckas i skolan. Var hittar de drivet, frågar forskarna sig. Under projektets gång har eleverna bjudit med dem på hisnande turer i hemmabyggda EPA-traktorer – på krokiga småvägar i nysnö. Pojkarnas skolresultat har blivit bättre under projektets gång, men om det beror på Hitta Drivet är ännu för tidigt att säga. Det som är speciellt med Hitta Drivet är att elever och forskare möts på elevernas villkor, i deras vardag. Då är det lättare att hitta vad som motiverar dem – och hur det kan överföras i en lärsituation.

Experter på barns särskilda behov

Från Utanförskap till Innanförskap är ett projekt mellan BUP, Barn- och Ungdomspsykiatrin i Bäckefors och Dals-Eds kommun.  
- På BUP är de experter på barnens behov och kan beskriva individens utmaningar i skolan. Det gör att pedagogerna kan anpassa undervisningen på bästa sätt, säger Ann-Helen. Tidigare tog det längre tid att få till ett samtal med BUP, nu har vi kontinuerlig kontakt och vi kan diskutera undervisningen och få konkreta råd.

Lärarna toppar formen

Plug Innan ska få fler elever att bli behöriga till gymnasiet. Projektet riktar sig i Dals-Ed till årskurs 5-8 och finansieras av GR, Göteborgs Regionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen gemensamt. Plug Innan fokuserar på lärarnas arbete och skolan som lärmiljö. Ann-Helen berättar att arbetet ska bidra till att höja professionen hos alla som arbetar i skolan. Viktigt att personalen får möjlighet att avsätta tid för kollegiala samtal och reflektera tillsammans. Att kunna berätta såväl om framgångar som utmaningar. På så vis skapas en lärande organisation för både personal och elever.

Samarbete avgörande för skolresultaten

 - Vi är väldigt glada för att Dals Ed kommun satsar på utvecklingstjänster. Vi kan analysera resultat, föreslå förbättringar och organisera skolans insatser. Vi behöver axla av lärarna, det som man inte fixar under sin arbetsdag. Det är guld värt, säger specialpedagog Annika Henke och lyfter fram sin kollega Elenors arbete. Annika säger att arbetet med elever i behov av särskilt stöd går mycket smidigare idag.  Det nära samarbetet med olika instanser som möter eleverna underlättar arbetet. Vi kan bättre möta elever med särskilda behov, för vi har fått mer kunskap, säger hon.

Elenor tror att det goda samarbetet mellan socialtjänstens individ och familjeomsorg, vårdgivare och skolan bidrar till förbättrade elevresultat och fullföljda studier.
- Vi har öppnat upp skolan som mötesplats för vårdgivare och myndigheter. Här får vi tillfälle att skapa de bästa lösningarna, som fungerar för alla parter. Elevernas mående är så avgörande för att de ska orka prestera, för att nå enda fram. Allt vårt arbete handlar om att skolan ska räcka till. Eleverna ska känna att skolan är för mig, säger hon.

Ur Kolada 2018
Senast uppdaterad: 2019-12-13 14:05