Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsa

Ansvaret för folkhälsoarbetet delas mellan regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. God folkhälsa betyder att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att olika grupper i samhället har en jämlikt fördelad hälsa.

Läs mer om regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet här

Psykisk hälsa och suicidprevention

En god psykisk hälsa är en förutsättning för god livskvalitet och ett fungerande vardagsliv. Motsatsen är psykisk ohälsa vars yttersta konsekvens är självmord. Var sjätte timme väljer en människa att sitt liv. Därför är det viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa och att intensifiera det suicidpreventiva arbetet. Psykisk hälsa, ohälsa, suicid och suicidprevention är en fråga för hela samhället att arbeta med.

Kraftsamling fullföljda studier

Studieframgång och jämlik hälsa bland barn och unga bidrar starkt till social hållbarhet och Västra Götalandsregionens vision om det goda livet. Västra Götalandsregionen kraftsamlar tillsammans med kommuner, näringsliv och idéburen sektor kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier.

Sociala investeringar

Sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas eller utvecklas som förbättrar förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland.

Lärandecentrum för migration och hälsa (LMH)

En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen behöver rusta för att inkludera, identifiera behov och utveckla sina verksamheter för att kunna bemöta hela befolkningen. Lärandecentrum migration och hälsa är en resurs i detta arbete.

Ekonomiskt stöd

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet beslutar om ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt med folkhälsoinriktning. Ekonomiskt stöd ges dels till regionala projekt, dels till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela Västra Götaland.

Aktuellt Folkhälsa


Senast uppdaterad: 2021-04-20 08:41