Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Harmoniserade statsstödsregler

Statsstödsreglerna gäller på EU-nivå och syftar till att harmonisera relationen mellan medlemsstaterna och deras statsstöd. Utan reglering kan rika medlemsstater subventionera initiativ som gynnar inhemska företag på bekostnad av företag i medlemsstater med sämre ekonomiska förutsättningar.

Det har visat sig att även om regelverket är samma så skiljer sig tillämpning åt mellan medlemsstaterna. Ett tydligt exempel är hur Audi i Belgien under 2017 erhöll mer än 100 miljoner kronor inom ramen för 5–6 olika kompetensutvecklingsprojekt. Det svenska ESF-rådet tillämpar regelverket mycket mer restriktivt och tillåter max 18 miljoner kronor (2 miljoner euro) för ett och samma företag, oavsett om det gäller ett projekt eller flera. 

Givetvis är det önskvärt att bolag med stora kompetensutvecklingsbehov inom industrin tillåts erhålla stöd i större omfattning än 18 miljoner kronor, men den viktigaste frågan är att regelverket tillämpas harmoniserat över EU:s medlemsstater för att undvika konkurrenssnedvridning mellan bolag. 

Detta vill Västra Götaland

  • Västra Götalandsregionen vill att Sveriges regering tolkar EU:s statsstödsregler på ett sätt som harmoniserar med övriga Europa. 

Senast uppdaterad: 2020-04-27 09:17