Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Externt påverkansarbete

Västra Götalandsregionens utveckling påverkas av lagstiftning och beslut på nationell och europeisk nivå som vi inte själva har rådighet över. Vi vill därför vara med och påverka agendan och bidra till beslutsprocesser i för oss viktiga frågor. Västra Götalandsregionen kan bidra med regionala och västsvenska perspektiv på nationella utmaningar. De beslut som stärker förutsättningarna för Västra Götalands invånare och regionens näringsliv att fortsätta utvecklas är också beslut som bidrar till en positiv utveckling för hela Sverige.

Prioriterade frågor

Regional kompetensförsörjning

Den regionala nivåns kunskap om kompetensbehov i företag och offentlig sektor är en förutsättning för att matcha efterfrågan med utbildnings- och omställningsinsatser.

Nationella infrastruktursatsningar

Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi. Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har en avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i Västra Götalandsregionen som i landet som helhet.

Elektrifiering av transportsektorn

Den globala omställningen till elektrifierad transportsektor kräver rätt kompetens och utvecklingsmöjligheter för att svensk och västsvensk industri fortsatt ska vara världsledande och bidra till att klimatomställning och säkra viktiga arbetstillfällen.

Tillgängliggör hälso- och sjukvårdsdata

Digitaliseringen går snabbt inom hälso- och sjukvården. Ny teknik möjliggör digitala lösningar inom vården, men det väcker också juridiska frågeställningar som behöver lösas.

Harmoniserade statsstödsregler

Statsstödsreglerna ska säkra en god konkurrens i EU genom att reglera medlemsländernas offentliga stöd till privata aktörer. Sverige måste arbeta för att implementeringen faktiskt efterlevs.

Staffan Lund

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-04-20 14:57