Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen tycker till om EU:s framtida transporter

Person med mobiltelefon väntar vid en tågperrong

Just nu är EU kommissionen i full gång med att arbeta fram en ny övergripande strategi för hållbar och smart mobilitet. I samband med det har Regionstyrelsen 8 september besvarat ett samråd om EU:s färdplan för transporter. Man framför vikten av hållbara transportslag, ökad forskning och innovation och ett europeiskt helhetsgrepp.

EU:s samråd syftar till att samla in intressenters åsikter om prioriteringar för Europas framtida strategi som ska ersätta den befintliga från 2011. I samrådet fokuserar man på EU:s gröna omställning. Den gröna given slår fast att transportsektorn måste minska sina utsläpp med 90% till 2050. För att hållbara transporter ska utvecklas i hela EU behövs gränsöverskridande åtgärder.

VGR lyfter hållbara transporter av både gods och människor

De ståndpunkter Västra Götalandsregionen valt att lyfta fram och anser att EU:s strategi bör fokusera på är:

  • hållbara transporter där en ökad andel godstransporter fraktas med tåg, klimatsmart resande, accelererad omställning till fossilfria fordon, klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
  • ökad satsning på forskning och innovation
  • ett europeiskt helhetsgrepp som samtidigt inkluderar det regionala och lokala perspektivet.

Stomnätskorridor genom Europa till Oslo

Ett viktigt projekt för framtidens järnvägstransporter är Scandinavian-Mediterranean (ScanMed)korridoren, en stomnätskorridor som sträcker sig från Oslo till Palermo. Genom EU förordningen gällande det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har den pekats ut som strategiskt viktig för Europas transportflöden.

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt i det interregionala samarbetet STRING för genomförandet av den norra delen av ScanMed korridoren mellan Oslo och Hamburg och har ett särskilt fokus på utbyggnaden av järnvägsförbindelsen Oslo-Göteborg.

Sträckan består i dag av enkelspårig järnväg och utgör en flaskhals för geografin, målet är därför en utbyggnad av dubbelspår längs sträckan. Utbyggnaden av järnvägen är central för den framtida omställningen till fossilfria och hållbara transporter och är ett projekt som kan bidra till ett hållbart transportnät över EU.

Profilering av Västra Götaland och VGR

Västra Götalandsregionen som profilerat sig inom ambitiöst miljöarbete, har bland annat ett omfattande program för elektrifiering och utbyggnad av laddstolpar. Genom att förespråka ett tydligare miljöfokus, betona vikten av hållbara strategier och satsning på forskning och innovation kan Västra Götalandsregionen profilera sig - och Västra Götaland - ytterligare som en innovationsdriven aktör. VGR kan spela en viktig roll med att inspirera och påverka EU till att prioritera en grön omställning. 

EU-remissen om transporter

Dokumentet finns att läsa här på flera språk - WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system

STRING

Astrid Burhöi

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-10-09 10:58