Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR svarar EU kommissionen om TEN-T:s färdplan

Publicerad:
EU-flaggor

Utbyggnad av dubbelspår, ökad intermodalitet och ett sammanhängande infrastruktursystem över gränserna. Det var några av de åtgärder som stod i fokus när Västra Götalandsregionen lämnade in sitt positionspapper inför den nya färdplanen för Trans-European Transport Network (TEN-T).

I veckan svarade Västra Götalandsregionen på EU-kommissionens nya färdplan för TEN-T. Genom positionspapperet var regionen med och förmedlade sina prioriterade frågor till kommissionen och lyfte fram vad det framtida arbetet inom TEN-T borde fokusera på. I svaret framhävdes de centrala stomnätskorridorernas strategiska betydelse för att transportera både gods och människor inom EU. Därför, menar regionen, är det av största vikt att korridorerna färdigställs till 2030 i enighet med den strategiska riktningen som TEN-T antog redan 2013.

Att flytta godstrafik till järnväg är prioriterat

Hållbara transporter, digitalisering och resiliens framhävdes som viktiga områden för det framtida arbetet. Särskilt att flytta över gods från väg till järnväg, genom att öka järnvägens konkurrenskraft, bör enligt regionen ha stor prioritet. Det är centralt för att öka andelen hållbara transporter och kommer kräva flera gränsöverskridande åtgärder för att stärka och utveckla infrastrukturen för järnväg. Bland de nödvändiga åtgärder som pekades ut fanns bland annat att ta bort flaskhalsar, bygga ut till dubbelspår och förbättra de intermodala övergångarna. Framförallt i urbana noder och andra intermodala knutpunkter väntas digitaliseringen kunna bidra till ett mer effektivt transportsystem.

Även för vägtransporten identifierades flera åtgärder för att nå hållbarhetsmålen. Framförallt bör EU vara öppen för att stötta alla tekniker som kan få genomslag på marknaden och påskynda utbyggnaden av tankställen för alternativa bränslen.

Infrastruktur inte enbart nationell angelägenhet

Att den nya färdplanen antar ett gränsöverskridande perspektiv beskrevs som viktigt inte bara för Västra Götalandsregionen utan också för andra regionala och lokala aktörer. Infrastruktur behandlas ofta som en enbart nationell angelägenhet. Att TEN-T antar ett gränsöverskridande perspektiv på nationell nivå kan därför bidra till att lyfta blicken och vara avgörande för utvecklingen av mobiliteten och den fria rörligheten inom EU.

EU-kommissionen kommer att lägga fram ett reviderat förslag på TEN-T förordning hösten 2021 och inspelen från intressenter gällande färdplanen kommer att bli avgörande för vilka områden som EU-kommissionen kommer att prioritera i den kommande översynen.

Astrid Burhöi

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-12-21 11:17