Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR och Baden-Württemberg utbyter erfarenheter

Europeiska samarbeten är ofta en viktig drivkraft för innovation. I Västra Götaland pågår flera projekt med syfte att bidra till en bättre integration genom att förenkla vägen in på arbetsmarknaden för invandrare och flyktingar. Dessa projekt har inspirerat andra regioner, som till exempel den tyska regionen Baden-Württemberg, vilket var anledningen till att Volker Schebesta, statssekreterare på Baden-Württembergs departement för kultur, unga och sport, kom på besök i Göteborg den 26 september.

I Göteborg fick Schebesta följa med till Cuben Utbildning, en vuxenskola med högstadie- och gymnasial utbildning samt språkkurser. Där introducerades han för skolans arbetssätt med fokus på integrationskurser i kombination med yrkespraktik. Samma koncept som används på Cuben har implementerats och utvecklats ytterligare i både Tyskland och Norge, tack vare finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap. Projektet "New TALENTS for companies – Developing the potentials of immigrants and refugees (TALENTS)" har partners från fyra EU-länder och leds av Baden-Württemberg.

FIER-projektet och andra initiativ för en bättre integration

Under besöket i Göteborg presenterades även "Fast Track Integration in European Regions (FIER)"-projektet som finansieras av EU programmet EaSI. FIER-projektet koordineras av Västra Götalandsregionen (VGR) och samlar 12 partners från fyra EU-länder samt Norge och Turkiet. Anders Carlberg chef FoUU, och Therese Ydrén, projektledare för FIER, deltog från Koncernkontoret VGR. Med på mötet medverkade även FIER-partnern Dalslands folkhögskola (VGR) och statssekreterare Schebesta fick en presentation såväl av yrkesutbildningen till integrationspedagog och dessutom vittnesmål av en tidigare student om hur utbildningen gett verktyg att arbeta för en bättre integration av nyanlända och flyktingar i samhället. Flyktingföreningen Support Group Network – här representerad av Adnan Abdul Ghani – är associerad partner i projektet och presenterade sin modell för självorganisering för flyktingar. Modellen som startade på asylboendet Restad gård 2014 har genom FIER även spridits till Stuttgart där en lokal Support Group Network Stuttgart har bildats.

Snabbare väg in på arbetsmarknaden

Under mötet i Göteborg betonade statssekreterare Schebestas vikten av att tiden från det att man kommer till Europa och till dess att man får jobb görs så kort som möjligt, och kurserna på Cuben är lyckade exempel på hur vägen in på arbetsmarknaden kan förenklas genom att kombinera språkträning och yrkespraktik. "Kurserna är skräddarsydda efter varje deltagares behov. Resultatet av det är att språkträning på praktik- eller arbetsplatsen kan integreras på det mest optimala sättet", säger Schebesta.

Framtida utmaningar

Utmaningarna för framtiden är de samma för Västra Götaland och Baden-Württemberg: det handlar också om att organisera och finansiera vidareutbildning och omställning för de som redan är anställda. Syftet med det är att kunna möta ny efterfrågan på en föränderlig arbetsmarknad där allt fler jobb autonomiseras, i synnerhet till följd av utökad användning av artificiell intelligens (AI) och utvecklingen av autonoma fordon.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:33