Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR möter Elisa Ferreira, EU-kommissionär för sammanhållning och reformer

Publicerad: Uppdaterad:
Externt möte med Elisa Ferreira

Den 28 april hade Kristina Jonäng (c) ordförande för VGR:s regionutvecklingsnämnd och Västsveriges strukturfondspartnerskap och Magnus Berntsson (kd) ordförande för VGR:s miljönämnd och Assembly of European Regions (AER) ett videomöte med EU:s kommissionär för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira. Mötet anordnades genom VGR:s ordförandeskap i AER och kom att fokusera på sammanhållningspolitiken och andra finansiella instrument som EU tillhandahåller.

Sammanhållningspolitiken är namnet för den politik som syftar till att främja en mer välbalanserad och hållbar territoriell utveckling. Ett av de mer framträdande verktygen inom detta område är den så kallade regionalfonden som finansierar hundratusentals projekt runt om Europa till samtliga regioner och fokuserar på små och medelstora företag. Socialfonden är namnet på den fond inom sammanhållningspolitiken som fokuserar på individer i form av bland annat kompetensutvecklingsinsatser.

Runt om i EU använder sig nu länder och regioner av medel från regional- och socialfonden för att mildra effekterna av den rådande pandemin. Sammanhållningsfonderna har visat sig vara en viktig resurs för krishanteringen. Utvecklingsmedel som är betydelsefulla för såväl svenska regioner som europeiska.

Mot den bakgrunden anordnades detta möte med EU-kommissionären ansvarig för sammanhållning och reformer. Magnus Berntsson och Kristina Jonäng exemplifierade hur Västra Götaland använder sig av dessa fonder genom nuvarande kris. I rollen som ordförande för strukturfondspartnerskapet leder Kristina Jonäng partnerskapet som prioriterar bland de projekt som söker finansiering från regional och socialfonden i Västsverige.

Flera av de budskap som Kristina Jonäng och Magnus Berntsson kommunicerade till Kommissionären, bland annat kring regelförenkling och flexibilitet, går att se i EU-kommissionens senaste satsningar. För att förenkla användandet av medlen i sammanhållningspolitiken har EU-kommissionen presenterat satsningarna Corona Response Investment Initative (CRII) och CRII+ som gett en oöverträffad nivå av flexibilitet till dessa fonder. Förhoppningen från regionalt håll är att denna flexibiliteten bibehålls efter krisen.

I rollen som ordförande för ett av Europas största regionala nätverk, AER, är Magnus Berntsson van vid gränsöverskridande samarbete. Under mötet betonade han vikten av ett samlat grepp när väl Europa börjar öppna upp sina gränser. Inom nätverket AER har redan erfarenhetsutbyte påbörjats för att sprida goda exempel kring hanteringen av Covid-19. I tider av kris är det viktigt med solidaritet och samarbetsvilja.

I diskussionerna kring EU:s finansiella instrument, betonade Magnus Berntsson och Kristina Jonäng vikten av att den lokala och regionala nivån får tillräckligt med resurser för att mildra effekterna av denna kris. EU arbetar med att utveckla en återhämtningsfond som ska hjälpa unionen ut ur krisen. Kommissionären hoppades på att se en sammanhållningskomponent i denna återhämtningsfond. Samtliga var eniga i att nu när samhället står inför en ny kris och en ny EU-budget är det viktigt att unionen inte skär ner på utvecklingsmedlen för lokal och regional nivå.

Slutligen, ett perspektiv som inte för glömmas när EU och dess medlemsstater satsar på återhämtning är miljö och klimat. EU-kommissionären menade att det är viktigt att medlen som kommer investeras till följd av krisen bör gå i linje med EU:s miljö och klimatmål.

Mer information

Västra Götalandsregionens externa påverkansarbete kopplat till EU:s politik för sammanhållning, forskning och innovation

Västra Götalandsregionens arbete med europeiska nätverk och organisationer


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-05-11 11:00