Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

STRING politiskt forum

Den 10 oktober sammanträdde STRING politiskt forum i Bryssel. STRING är en organisation med sekretariat i Danmark, genom vilken VGR arbetar tillsammans med städer och regioner i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. En gemensam fråga som drivs genom STRING är bättre infrastruktur i Västra Skandinavien, och framförallt mellan städerna Oslo-Göteborg-Köpenhamn-Hamburg.

VGR har länge verkat för ett utbyggt dubbelspår mellan Göteborg och Oslo. Genom STRING-samarbetet sätts järnvägssträckan i ett större sammanhang då den är viktig för fungerande godsflöden även genom Danmark och Tyskland. På politiskt forum där VGR företräddes av Kristina Jonäng (C) och Bijan Zainali (S) beslutades bland annat att samarbetet ska genomföra en gemensam OECD-studie som ska visa på potentialen i STRING-geografin. Även vägen framåt för att bli en green investment hub diskuterades. 

VGR:s politiska representanter hann även avverka flera möten med EU:s institutioner för att framföra vikten av mobilitet mellan Göteborg och Oslo. De träffade Johan Danielsson (s), vice ordförande i Europaparlamentets transportutskott. De var också på kommissionens generaldirektorat för transporter, DG Move. Budskapen på dessa möten var att EU behöver hålla i möjligheterna för Sverige att söka medfinansiering till att bygga dubbelspåret, och att de målsättningar EU har om ett utbyggt spår till 2030 behöver finnas kvar. 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:33