Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny grön kommission på ingång

Ursula von der Leyen – tysk, men född i EU:s huvudstad Bryssel – tillträder som den Europeiska kommissionens nya ordförande. I början av september presenterade hon kommissionens nya laguppställning, där socialdemokraten Ylva Johansson blev kommissionär med ansvar för inrikesfrågor. Inrikesfrågor anses vara ett viktigt kommissionärsuppdrag – i synnerhet i och med att inrikesportföljen inkluderar migrationsfrågor som sedan några år tillbaka är en av EU:s största utmaningar.

Nya kommissionens agenda: the Green Deal

I Ursula von der Leyens tal till Parlamentet berättar hon om sin vision för EU:s framtid och om agendan som hon tillsammans med det nya kommissionskollegiet ska driva. Först och främst vill hon se att EU gör mer för att rädda vår miljö och vårt klimat. EU har ett ansvar och en skyldighet gentemot kommande generationer att höja ambitionen för att rädda vår planet – det är vad EU:s invånare vill se våra beslutsfattare göra, och det är vad i synnerhet EU:s unga invånare vill se våra beslutsfattare göra! Därmed lanserar hon den nya kommissionens flaggskepp – ”the European Green Deal”.

Med ”the Green Deal” ska Europa bli den första klimatneutrala kontinenten till år 2050 – ett mål som ska skrivas in i EU:s första klimatlagstiftning. Målet om 40% växthusgasutsläppsminskning som antogs i och med Parisavtalet är inte längre tillräckligt – ambitionen ska höjas till minst 50% minskning, om inte hela 55%. EU:s system för handel med utsläppsrätter ska utvidgas till att inkludera sjötransport samtidigt som en del av flygets förmåner ska tas bort. Vidare blir det hårdare tag mot koldioxidläckage från industrier som outsourcar deras verksamheter genom införandet av en gränsskatt. EU ska dessutom bli bäst i klassen på rena teknologier och cirkulär ekonomi, och de särskilt resurskrävande industrierna såsom textil-, bygg- och plastindustri ska prioriteras. Strategin om hållbarhet från jord till bord ska ses över för att bli ännu vassare så att visionen om ett hållbart Europa ska kunna förverkligas.

Ett hållbart, jämställt och demokratiskt Europa

Utöver the Green Deal har von der Leyen ambitioner om ett socialt och ekonomiskt hållbart, mer jämställt och mer demokratiskt Europa. FN:s globala hållbarhetsmål ska genomsyra varenda en av EU:s policys. Satsningar ska göras för att de små- och medelstora företagen ska frodas, garantier lanseras för att skydda barn från fattigdom och ungdomar från arbetslöshet och lagar och strategier ska formuleras mot diskriminering. En framtidskonferens ska äga rum 2020 där EU:s invånare ska kunna mötas. Slutligen vill von der Leyen att EU bejakar de möjligheter som följer av digitaliseringen och AI, samtidigt som standarder för etik, integritet och säkerhet behöver sättas och normeras.

VGR vill se ett hållbart Europa!

Från Västra Götalandsregionens sida ska det bli spännande att se ”the Green Deal” förverkligas i praktiken. I regionens Klimat 2030 antar vi ännu mer ambitiösa mål – till 2030 ska Västra Götaland vara fossiloberoende och växthusgasutsläppen ska ha minskat med 80% jämfört med 1990 års nivåer. Vi är i framkant vad det gäller cirkulär ekonomi, särskilt inom textil- och möbelindustri, och med våra innovationer på hemmaplan kan vi inspirera andra runt om i Europa och världen att följa efter.

Genom regionens kontor i Bryssel följer vi nu tillsättandet av von der Leyens kommissionärer.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:33