Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Debatt med Europaparlamentariker på VGR:s Brysselkontor

Förra veckan gick EU-veckan för regioner och städer av stapeln. I och med det arrangerade Västra Götalandregionens Brysselkontor tillsammans med Göteborgs Stads European Office en debatt där europaparlamentarikerna Malin Björk (V), Erik Bergkvist (S), David Lega (KD) och Jessica Stegrud (SD) deltog. Robert Casinge, chef på VGR:s Brysselkontor, och Catrine Norrgård, chef på Göteborgs Stads European Office modererade debatten inför en fullsatt publik.

Debatten öppnades med att fråga om hur parlamentarikerna ser på på kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen och hennes kollegie. Parlamentarikerna höll med varandra på vissa områden samtidigt som åsikterna gick isär på andra. Erik Bergkvist (S) var generellt sett positiv, men påpekade också den förvirring som uppstått kring de nya titlar som von der Leyen skapat för vissa kommissionärsuppdrag. Kommissionärsuppdraget som förmodligen har varit mest omdiskuterat är det med titeln "Protecting our European Way of Life", vilket debatten snart kom in på. Malin Björk (V) markerade hur hon och hennes partigrupp var emot denna titeln och hur de krävt att den ska döpas om eftersom den "spelar i händerna på högerextrema". David Lega (KD) däremot höll inte med om detta utan menade att "the European Way of Life" handlar om att skydda de gemensamma, europeiska värdena och att det är något bra.

En jämställd kommission - ett jämställt Europa?

Debatten övergick i diskussioner om jämställdhet och moderator Catrine Norrgård upplyste publiken om att Malin Björk (V) suttit i jämställdhetsutskottet i föregående mandatperiod och att Jessica Stegrud (SD), debutant i politiken, sitter i det utskottet just nu. Malin Björk (V) kommenterar att det självklart är välkommet med en kvinnlig kommissionsordförande som satt ihop en jämställd kommission. "Men det får inte stanna där!", fortsätter hon, och menar att det krävs mer i skapandet av ett jämställt Europa. Debutanten Jessica Stegrud (SD) utryckte att hon är nöjd över att sitta i jämställdhetsutskottet eftersom det är en viktig fråga för henne, men att hon däremot är emot all form av könskvotering.

Politikernas hjärtefrågor

Debatten övergick sedan i att diskutera europaparlamentarikernas egna personliga prioriteringar inför kommande mandatperiod. Erik Bergkvist (S) slog ett slag för sammanhållningspolitiken och behovet av att minska de växande klyftorna mellan Europas medborgare. David Lega (KD) ville bli röst åt de med minst möjlighet att höras i samhället, som till exempel barn, och att kämpa för deras rättigheter. Malin Björk (V) såg miljöfrågor, om till exempel miljörättvisa, som prioriterade frågor inför sin mandatperiod. Jessica Stegrud (SD) hade ännu ingen konkret prioriterad fråga, utan ville följa utvecklingen i de utskott hon sitter i för att bilda sig en uppfattning.

EU och den regionala nivån

Innan debatten öppnade upp för frågor från publiken, ställde moderator Robert Casinge en sista fråga om europaparlamentarikernas syn på den lokala och regionala nivån. Samtliga instämde om att den regionala såväl som den lokala nivån är viktiga. Däremot gick åsikterna isär om huruvida EU-nivån var något positivt eller negativt för den lokala och regionala nivån. Erik Bergkvist (S), som länge verkat inom regional- såväl som i kommunalpolitiken, var positivt inställd till EU-nivån och lovordade strukturfonden – ett EU-program med mål att stärka tillväxt och skapa jobb. Jessica Stegrud (SD) var däremot mer kritisk och ansåg att fler beslut bör tas på nationell och lokal nivå.

Het debatt på slutet...

Avslutningsvis öppnade debatten upp för frågor från publiken. Debatten, som fram tills nu varit livad, blev om än mer intensiv. En representant från Lärosäten Syd ställde frågan om grundforskning kontra tillämpad forskning och innovation och europaparlamentarikerna debatterade flitigt. De flesta av dem slog ett slag för vikten av oberoende forskning och i synnerhet grundforskning, som ibland hamnat i skymundan i och med allt prat om innovation. Sista frågan kom från en representant från LRF som frågade huruvida europaparlamentarikerna var för eller emot en ökning eller minskning av skogsbruket i Region Västra Götaland. Erik Bergkvist (S) menade att skogsbruk såväl som jordbruk bör öka för att förhöja graden självförsörjning i regionen och i Sverige, ur ett ekologiskt såväl som ett säkerhetspolitiskt perspektiv. David Lega (KD) höll med på denna punkt.

Debatten rundades så småningom av och parlamentariker såväl som publik verkade mycket nöjda med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stads event under EU-veckan för regioner och städer.

Senast uppdaterad: 2020-07-09 13:46