Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AER:s ordförande medverkade på Strategov

Under 28–29 oktober samlades över 1000 deltagare i Sankt Petersburg, Ryssland, för att medverka på det årliga forumet för strategisk planering för städer och regioner. Strategov, som konferensen också kallas, riktar sig till lokala och regionala representanter från såväl Ryssland som internationellt.

Assembly of European Regions (AER) innehar en tredjedel av sina medlemmar utanför EU däribland i Ryssland. Magnus Berntsson (kd) ordförande för AER var på plats i Sankt Petersburg och medverkade på flera paneldebatter som berörde bland annat gränsöverskridande samarbete, ungdomssatsningar och miljöfrågor.

 Under dessa dagar träffade AER flera Ryska oblast, motsvarande svenska län, och diskuterade samarbetsmöjligheter samt utbyten på lokal och regional nivå. EU-Ryssland relationen har under de senaste åren varit ansträngda och EU:s ekonomiska sanktioner riktade mot Ryssland har satt sin prägel. Däremot har det alltid funnits ett intresse för lokal och regional nivå att tillämpa en pragmatisk inställning och fortsatt bedriva utbyte där möjligheter ges.

 Två frågor som diskuterades flitigt under samtliga möten var Agenda 2030 och Parisavtalet. Det sistnämnda har seglat upp som en allt mer intressant fråga för ryska aktörer sedan Ryssland beslutat att ratificera Parisavtalet och införa lagar som ligger i linje med avtalet. Genom FN:s hållbarhetsmål ges aktörer en tydlig vision för hur vi ska uppnå ett hållbart samhälle. Det faktum att hållbarhetsmålen är erkända världen över underlättar dessutom att bedriva samarbeten över gränserna då aktörer oavsett nationalitet känner igen sig i Agenda 2030.

 Faktaruta:

 Assembly of European Regions (AER) är ett regionnätverk med cirka 150 medlemmar spridda över hela Europa. Nätverket grundades 1985 och har sedan dess varit en aktör som arbetat förl att lyfta regioners intressen och röst i EU och Europa. VGR har genom Magnus Berntson innehaft ordförandeskap för nätverket sedan 2017.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:33