Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö och hållbarhet ur ett EU-perspektiv

Miljöområdet har under lång tid varit högt prioriterat inom EU:s institutioner. Miljöutskottet i Europaparlamentet anses vara ett av de tyngsta utskotten och har en mycket stor mängd lagstiftning under sitt kompetensområde. Från ett regionalt perspektiv inkluderas dessutom andra områden med tydlig bäring på miljö och klimat, men som från ett EU-perspektiv ligger under andra ansvarsområden. Energi är ett sådant område där det under året kommer att presenteras mycket lagstiftning.

VGR:s vision om ett fossilfritt Västra Götaland 2030, arbetet med sol och vindkraft samt förnybara bränslen innebär att den lagstiftning som presenteras under Energiunionen kommer att ha en stor inverkan på VGR:s fortsatta arbete inom många områden.

Arbetet med Cirkulär ekonomi är ytterligare ett aktuellt område där både internt miljöarbete och till exempel vissa avfallsfrågor med koppling till biogasproduktion kommer att vara av intresse för bevakning och eventuellt påverkansarbete.

Inom ramen för Energiunionen presenterades lagstiftningspaketet Clean energy for all europeans under slutet av 2016 och kommer att behandlas av de lagstiftande institutionerna under 2017. Paketet innehåller bland annat direktiv om energieffektivitet i byggnader, energimarknadsdesign, direktiv för förnybar energi som behandlar EU:s mål för förnybar energi. 

Brysselkontoret kommer att arbeta dels genom nätverk som ERRIN men också genom strategiskt deltagande i CPMR:s intergroup för klimatfrågor. Kontoret ser också möjlighet att bedriva eget påverkansarbete och informationsinhämtning från relevanta europaparlamentariker, i synnerhet i industriutskottet och utskottet för miljö och folkhälsa.

Katrin Urbäck

Regionutvecklare – sammanhållningspolitik & miljö och hållbarhet
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:21