Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

EU-projekt i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen är aktiv i flera olika EU-program och sammanhang. EU-programmen är en viktig finansieringskälla för det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Under finns ett urval EU-projekt som pågår eller har bedrivits i Västra Götaland.

EU-projekt

  • Interreg Nordsjöprojektet DRYPORT (2007-2013) syftade till att fler frakttransporter skulle gå via tåg och kanaler istället för via vägar.

  • Wargön Innovation (2016-2019) utgjorde nästa fas i en satsning som initierades 2012 och avser etableringen av en ny innovationsarena som en del av utvecklingsplanen för Wargön-området. Fokus låg främst på koldioxidsnåla materialinnovationer med koppling till skog, textil och kemi.

  • ESF-projekt LEVEL UP Västra Skaraborg (2015-2018) riktade sig till unga vuxna mellan 16 till 29 år som var långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), unga med funktionsnedsättning, unga som har varit sjukskrivna samt de med aktivitetsersättning främst de som har psykisk ohälsa och ungdomar med psykosociala problem

  • ”Sätt färg på” rekryterade arbetssökande unga, preppar dem fulla med yrkeskompetens och öppnar dörren till en bransch full med jobbchanser. Satsningen som initierades av Måleriföretagen hade bland annat som ambition att utbilda fler målare och hjälpa arbetssökande unga att komma in i arbete samtidigt som vi sätter färg på staden. ...”

  • One Stop Future Shop var ett EU-finansierad projekt (2016-2019) som syftade på att stötta entreprenörer, start-ups och företagsutveckling i Göteborgsregionen.

  • Vi, ett tvåårigt projekt som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF, startade i augusti 2020. Projektets mål är att unga som varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

  • Projektet ASSAR (2018-2021) hade som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ledde till att stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikföretagen i Skaraborgsregionen”

  • VINK-​projektet (2017-2020) samlar åtta inkubatorer i Västsverige som tillsammans strävar efter att öka effektiviteten och skapa fler samarbetsmöjligheter. Det övergripande målet var att generera fler konkurrenskraftiga och hållbara bolag som etablerar sig på en internationell marknad och att fler forskningsbaserade idéer och innovationer från regionen kan bli till nytta för fler.

Senast uppdaterad: 2022-02-23 08:56