Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. I denna programperiod så finns det 1 miljard kronor att söka inom Socialfonden i Västsverige.

Den västsvenska regionala handlingsplanen bygger på det Nationella socialfondsprogrammet 2014-2020 och är tydligt kopplat till de regionala utvecklingsstrategierna i Västra Götaland (VG2020) och Halland.

Programmet har två övergripande programområden:

Programområde 1 - Kompetensförsörjning

Programområde 1 ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov. Satsningarna ska bidra dels till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för deltagande kvinnor och män, dels till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Programmet öppnar för att utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som förstärker koppling mellan utbildning och arbetsliv.

Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete

Syftar till att få kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas och komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Insatserna inom programområdet riktar sig till kvinnor och män som:

- är unga (15-24 år) - är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) - är nyanlända invandrare - har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete.

Vem kan söka?

Aktörer inom både offentlig och privat sektor. Det gäller till exempel kommuner, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ideella organisationer, företag och aktörer inom den sociala ekonomin. För samtliga projekt krävs en offentlig eller privat medfinansiering.

Vilket stöd kan jag få från Västra Götalandsregionen?

Västra Götalandsregionen är främst aktiv som medfinansiär i större, strategiska projekt som är intressanta för regionen.

Programgenomförande

Förvaltande myndighet för programmet är Svenska ESF-rådet, det är dit man skickar in projektansökningarna. Svenska ESF-rådet arbetar med beredning av ansökningar och därefter prioriterar det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige bland godkända ansökningar. Slutligen tar Svenska ESF-rådet formellt beslut om stöd utifrån strukturfondspartnerskapets prioritering som är bindande.

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet i Västsverige och administrerar dess sekretariat. 

För att se de aktuella utlysningarna kan du besöka utlysningar Västsverige på ESF-rådets hemsida. Utlysningarna i den nya programperioden kommer att skilja sig från tidigare utlysningar i den förra programperioden. Utlysningarna kommer att vara tydligare och smalare. Besök ESF Västsverige för mer information.

Senast uppdaterad: 2016-05-26 16:07