Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sektorsprogrammen och andra program

Sektorsprogrammen är ofta tematiska och bedrivs transnationellt, vilket innebär att projekten involverar aktörer från flera europeiska länder. Kraven är ofta höga på innovation och beviljade projekt förväntas ha ett tydligt mervärde för hela Europa. Det ska finnas en klar nytta av att utföra projektet på europeisk nivå.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation.

DIGITAL

DIGITAL är ett nytt EU-program som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi.

COSME

COSME är namnet på EU:s konkurrenskraftsprogram för åren 2014-2020. Programmet ska ge stöd och hjälp till små och medelstora företag

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa näringarna.Programmet kan exempelvis ge stöd till gemensamma produktioner, nätverk för kulturutövare eller utveckling av spelfilm och dataspel.

MoRE & MoRE2020

MoRE (Mobility for Regional Exellence) is a mobility programme run by Region Västra Götaland.

LIFE

LIFE är EU:s program för miljö och klimat med syftet att bidra till implementering, uppdatering och utveckling av EU:s miljö- och klimatpolitik genom olika projekt.

Havs- och fiskeriprogrammet

Programmet består av stöd för att både utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Hälsa för tillväxt

EU:s hälsoprogram stärker samt betonar kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och en frisk befolkning i större utsträckning än tidigare program.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Fokus ligger på miljö hållbar utveckling och innovation.

Senast uppdaterad: 2017-03-07 10:51