Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Målgruppen för Västsveriges regionala strukturfondsprogram än små- och medelstora företag. I denna programperiod så finns det 450 miljoner kronor att söka inom Regionalfonden i Västsverige.

De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. I programområdet Västsverige ingår Västra Götaland och Hallands län.

Programmet är uppdelat i tre insatsområden

Samverkan inom forskning & innovation

Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Projekt inom programmet ämnar stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.

Små & medelstora företags konkurrenskraft

Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.

Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.

Vem kan söka?

Näringslivsorganisationer, kommuner, offentliga organ, lokala organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Enskilda vinstdrivande företag och organisationer kan inte söka stöd för att utveckla den egna verksamheten. En princip är att stöd inte beviljas som bidrar till att en konkurrenssituation kan uppstå.

Vilket stöd kan jag få från Västra Götalandsregionen?

Västra Götalandsregionen är främst aktiv som medfinansiär i större, strategiska projekt som är intressanta för regionen.

Programgenomförande

Förvaltande myndighet för programmet i Sverige är Tillväxtverket, det är till deras kontor i Göteborg man skickar in projektansökningarna. Tillväxtverket arbetar med beredning av ansökningar och därefter prioriterar det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige bland godkända ansökningar. Slutligen tar Tillväxtverket formellt beslut om stöd utifrån strukturfondspartnerskapets prioritering som är bindande.

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet i Västsverige och administrerar dess sekretariat. 

Aktuella utlysningar

Tillväxtverket aktuella utlysningar Västsverige
Observera att utlysningarna kan komma att vara tydligare och smalare än föregående programperiod.

Mer information finns på Tillväxtverket Västsverige .

Stöd för förstudier

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige har sett över hanteringen av förstudier, för att den ska kunna ske löpande och med en snabbare handläggningstid. Ansökningar om förstudier till Västsverige kommer att hanteras löpande under året och parallellt med ordinarie utlysningar.

En förutsättning är att förstudierna, liksom övriga projektstöd, ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet för Västsverige.

Det görs en utvärdering av storleken på det totala beloppet för förstudier löpande vid strukturfondspartnerskapet och i enlighet med de beslutsmöjligheter som anges i arbetsordningen.

Förstudierna ska:

  • pågå maximalt 9 månader
  • kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

För mer information vänd dig till Tillväxtverket Västsverige

Senast uppdaterad: 2021-10-08 13:54