Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden+  2021-2027

Europeiska socialfonden ska bidra till en välfungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. 

Arbetsmarknadsdepartementet har erbjudit Västsverige att ta fram en regional handlingsplan inom ramen för ett nationellt program för ESF+. Preliminärt lanseringsdatum för ESF+ är våren 2022.

Den regionala handlingsplanen bygger på det nationella socialfondsprogrammet 2021-2027 och tar tydligt avstamp den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västra Götaland och de prioriteringar som görs där. Programmet är en viktig finansieringskälla för genomförandet av strategin - speciellt till de långsiktiga prioriteringarna "Öka inkluderingen" och "Bygga kompetens".

Den regionala handlingsplanen för Västsverige utgår ifrån sammanhållningspolitikens politiska mål 4 - 
 Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

Handlingsplanen för Västsverige kommer att utgå i från särskilda mål VI och VII i det nationella socialfondsprogrammet.

Särskilt mål VI

*VI. Främja livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet. 

Inom särskilt mål VI stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens rörlighet. Satsningar kan avse insatser direkt till målgruppen, insatser för att utveckla organisationer samt insatser för att utveckla system och strukturer.  

Särskilt mål VII

*VII. Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten. 

Särskilt mål VII riktar sig främst till individer som står utanför arbetsmarknaden och syftet med insatserna under målet är att skapa förutsättningar för fler att delta på arbetsmarknaden.

För att se de aktuella utlysningarna kan du besöka utlysningar Västsverige på ESF-rådets hemsida. Besök ESF Västsverige för mer information.

Förvaltande myndighet

Förvaltande myndighet är ESF-rådet. Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 2021-12-15 15:55