Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Europadagen – 72 år av europeisk integration för fred

Idag fyller det europeiska samarbetet 72 år. 72 år av europeisk integration för att säkerställa fred och frihet i vår del av världen. Mycket har skett sedan samarbetet tog sina första steg den 9 maj 1950 när sex europeiska länder skrev under Schumandeklarationen i sviterna av två förödande världskrig. Läs artikeln från Västra Götalandsregionens Brysselkontor om Europadagen.

Det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina påminner oss om EU:s grundtanke om fred och visar på vikten av att alltid stå upp för våra gemensamma universella värden om frihet och demokrati. Tack vare den långvariga och etablerade graden av integration har EU under den senaste tidens utmaningar visat omvärlden att man klarar av att stå eniga och uppvisat prov på handlingskraft när det behövs som allra mest. 

Det som 1950 började som ett avgränsat handelssamarbete med kol och stål som garant för fred har utvecklats till att bli en handlingskraftig och mångsidig union bestående av 27 länder som samarbetar inom en lång rad olika politikområden. Idag innebär samarbetet att vi enkelt kan resa, studera och jobba över landsgränserna, och att våra företag kan ta del av den betydande europeiska marknaden samtidigt som produktsäkerhet och konsumenträttigheter tas tillvara. Det rör sig om så pass grundläggande förändringar under det senaste halvseklet att det är svårt att tänka sig alternativet. 

Mycket av de beslut EU fattar ska sättas i verket runt om i medlemsstaterna och även passa in i vår lokala västsvenska vardag. Därför finns vi tillsammans med hundratals andra europeiska regioner på plats i Bryssel för att föra fram Västra Götalands behov och syn på hur de politiska besluten bäst kan tjäna som våra västsvenska invånare. Och mycket av det vi i regionen jobbar med ligger i linje med EU:s prioriteringar. Vår västsvenska regionala utvecklingsstrategi med tillhörande kraftsamlingar tar utgångspunkt i våra specifika regionala utmaningar, styrkor och behov, har liksom EU:s prioriteringar ett tydligt fokus på en inkluderande, grön och digital samhällsomställning.  

Mycket av EU:s arbete för att möjliggöra den gröna och digitala omställningen handlar om att stifta lagar. Men EU arbetar även bredare med samhällsomställning och lyfter i år särskilt fram ungdomars engagemang som väsentligt. 2022 har därför utsetts till Europaåret för ungdomar och EU har uppställt målet om att tillföra ett ungdomsperspektiv i all sin politik.  

Ungdomar har även fått en särskild plats i det arbete som startade i april 2021 med att demokratisera debatten om Europas framtid genom att öppna upp den för allmänheten. Under ett års tid har konferensen om Europas framtid pågått över hela unionen och över 50 000 deltagare har diskuterat vilket Europasamarbete vi ska ha framöver. Idag, på Europadagen, presenteras 49 konkreta förslag till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Frankrikes president Emmanuel Macron i sin kapacitet som ordförandeland för EU. Och budskapet från konferensen är tydligt. Ett fortsatt starkt och ansvarstagande EU efterfrågas. Och en tydlig viljeriktning mot ytterligare steg framåt för den europeiska integrationen uppställs i kombination med höga förväntningar på konkreta resultat.  

Schuman skrev i sin deklaration att ”Ett enat Europa inte kan bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en verklig solidaritet.” Det var ett visionärt första steg på vad som skulle visa sig bli en lång resa. Att vi i Europa möter utmaningar som klimatkrisen tillsammans och att vi är en del av världens största ekonomi ger oss både verktyg och handlingsutrymme som vi inte hade haft på egen hand.  

Det finns mycket att diskutera om EU och precis som i alla samarbeten finns utrymme för förbättringar. Men vi kan konstatera att den utstakade riktningen lämnar mycket hopp för fortsatt positiv utveckling i vår del av världen, till gagn för alla som bor och lever här.  

Vi önskar EU allt gott på årsdagen och lycka till inför den kommande tidens viktiga åtaganden. 

Robert, Alexandra, Astrid och Matilda, Brysselkontoret, Näringslivsavdelningen