Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Internet of Things (IoT) - avgörande teknologi för digitalisering

Symbolisk bild av den uppkopplade staden

Internet of Things (IoT) – eller ”sakernas Internet” är en avgörande teknologi för digitalisering av vårt samhälle. En samverkan kring IoT kan underlätta och skapa förutsättningar för andra utvecklingsarbeten.

Smart region Västra Götaland - utopi eller verklighet?

Många av de samhällsutmaningar vi står inför - som miljöförstöring, urbanisering och en åldrande befolkning - kommer att kräva en ökad grad av resurseffektivitet och datadrivna beslutsunderlag. Internet of Things (IoT) kommer vara en avgörande teknologi för digitalisering av vårt samhälle.

En förstudie, "Smart region Västra Götaland - utopi eller verklighet?" har gjorts på uppdrag av Digitaliseringsrådet i Västra Götaland. Där undersöktes möjligheterna att samverka kring IoT och resultatet visar tydligt att det både finns ett behov av samverkan och bra förutsättningar att få samverkan på plats i Västra Götaland.

Förstudien: Smart region Västra Götaland - utopi eller verklighet? Förutsättningar för att etablera en länsgemensam samverkan kring IoT VGR 2022-06-23

Digitala seminarier i september

Som en del i kunskapsspridningen kring IoT genomfördes hösten 2022 två digitala direktsända webbinarier. De handlade om vad IoT är och vilka möjligheter det innebär för offentlig sektor i Västra Götaland, med exempel från olika projekt i länet som använt sig av IoT för att skapa nytta för invånarna och samhället.

Resultat från förstudien - områden som har nytta av IoT

Hälso- och sjukvård och socialtjänst

En samverkan kring IoT kan underlätta och skapa förutsättningar för andra utvecklingsarbeten. Inom hälso- och sjukvård och socialtjänst kan det exempelvis underlätta samverkan kring vård och omsorg i hemmet.

Två exempel på stora pågående projekt på området är Digitala hjälpmedel i samverkan (VästKom och VGR) och Egenmonitorering (VGR).

Digitala hjälpmedel i samverkan syftar till att etablera ett gemensamt sortiment och försörjning av digitala hjälpmedel som kan användas i invånarens vardagliga miljö och då komma både invånare, regionen och regionens 49 kommuner till del.

Egenmonitorering syftar till att göra det möjligt för patienter i Västra Götaland att genomföra löpande registrering av olika värden, som blodtryck, i hemmet. Värdena kan övervakas och bedömas av vårdpersonal - utan att patienten behöver besöka en vårdenhet.


Bygg och fastighetsförvaltning

I en nulägesenkät som utfördes inom förstudien, och som besvarades av VGR och länets kommuner, ansågs byggnader och fastigheter vara ett område där IoT har stor potential. IoT, BIM, DT (digitala tvillingar) är teknologier som går hand i hand och de används sedan många år inom bygg- och fastighetsförvaltningsbranschen.

Många gånger kan det vara svårt att skilja på de tre begreppen, hur de påverkar varandra och förstå vilka förutsättningar som behövs för att de ska skapa nytta för samhällsbyggnadssektorn och för samhället i stort.

Teknologierna och deras användningsområden är en del av innovationsprojektet Real Time Real Estate. Innovationsprojekt är initierat av Västfastigheter och drivs tillsammans med RISE.

<

Vad är Internet of Things?

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Exempel på föremål är hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader - eller människor. (Källa bland annat Wikipedia)

Profilbild av Tore Johnsson

Tore Johnsson

Samordnare Digitaliseringsrådet Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-26 08:17