Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Internet of Things (IoT) - avgörande teknologi för digitalisering

Symbolisk bild av den uppkopplade staden

Internet of Things (IoT) – eller ”sakernas Internet” är en avgörande teknologi för digitalisering av vårt samhälle. En samverkan kring IoT i Västra Götaland ska underlätta och skapa förutsättningar för andra utvecklingsarbeten som sker .

Många av de samhällsutmaningar vi står inför - som miljöförstöring, urbanisering och en åldrande befolkning - kommer att kräva en ökad grad av resurseffektivitet och datadrivna beslutsunderlag. Internet of Things (IoT) kommer vara en avgörande teknologi för digitalisering av vårt samhälle.

Smart region Västra Götaland blir verklighet

Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 (VG2030) gjordes under 2022 en förstudie ”Smart region Västra Götaland – utopi eller verklighet?” för att undersöka förutsättningarna för att etablera en länsgemensam samverkan (organisation, personal, processer, finansiering och teknik) kring IoT.

Där undersöktes möjligheterna att samverka kring IoT och resultatet visar tydligt att det både finns behov av samverkan och bra förutsättningar att få samverkan på plats.

Projektet Smart region Västra Götaland har därför startat våren 2023 för att realisera den gemensamma satsningen.

Förstudien: Smart region Västra Götaland - utopi eller verklighet? Förutsättningar för att etablera en länsgemensam samverkan kring IoT VGR 2022-06-23

Nyttan av projektet Smart region Västra Götaland

Projektet Smart region Västra Götaland ska upphandla och implementera en länsgemensam IoT-plattform och etablera samverkan och stöd kring IoT för kommuner och regionen.

På kort sikt kommer projektet att ge:

  • En länsgemensam IoT-plattform som är effektivare och billigare för branschneutrala behov
  • Nyckelfärdig plattform – enkel att ansluta sig till
  • Tillgång till regional samordnare, samverkansforum och kompetensgruppering inom IoT

På längre sikt kommer det att kunna bidra med:

  • Förenklad delning av data mellan organisationer
  • Goda förutsättningar för att upprätta "best practice" - att lära av varandra och återanvända utvecklade koncept

Preliminär tidplan

Enligt den övergripande tidplanen ska IoT-plattformen vara tillgänglig för anslutna aktörer våren 2024.

alt=

Vad är Internet of Things?

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras eller utbyta data över ett nätverk.

Exempel på föremål är hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader - eller människor. (Källa bland annat Wikipedia)

Amanda Palmqvist Broman

Regional samordnare IoT
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-31 11:34