Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Program ”Digitalisering i människans tjänst” 12 september 2019

 

08.45-09.00

Registrering och kaffe

09.30-09.45

Invigningstal av Regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng

09.45-10.20

Föreläsning av Carl Heath, utbildningsdirektör i RISE och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet mellan digitalisering, demokrati, lärande och interaktionsdesign.

10.20-11.00

Paneldiskussion kring frågor som

  • Hur får vi bästa nyttan av digitaliseringens möjligheter?

  • Vem tar ansvaret för att leda förändringsarbetet som följer med en ökad digitalisering?

  • Hur väcker vi medarbetarnas intresse att följa med på resan?

Medverkande:

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Anne-Charlotte Järnström, direktör, VästKom

Daniel Antonsson, enhetschef digital arkitektur, DIGG

Mats Wessman, Tillväxtverket

Göran Landberg, vicerektor för forskning, Göteborgs Universitet

Jerker Lindsten, VD, HiQ

Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator Västra Götaland

11.00-11-20

Frukt och mingel

11.20-12.10

Spårval 1, 2, 3 – Se nedan

12.10-13.00

Lunch

13.00-13.40

Spårval 1, 2, 3 – Se nedan

13.50-14.30

Spårval 1, 2, 3 – Se nedan

14.40-15.00

Fika och mingel

15.00-15.15

Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator, delar ut priset Årets digitaliseringsinitiativ

15.15-15.30

Vinnaren redovisar sitt arbete

15.30-16.10

Det här är sista gången världen förändras så här…långsamt.

Jackie Kothbauer ger dig framtidskunskap och verktyg för att använda digitaliseringens möjligheter, använda AI och locka medarbetare att bli nätsmarta.

Jackie Kothbauer är utsedd till en av Sveriges främsta digitala experter och har för tredje gången utnämnts till en av världens 150 främsta kvinnliga futurister.

16.10-16.15

Avslutning

16.15-18.00

Mingel

 

Spår 1: Västsvenska möjligheter – och utmaningar – Moderator: Sara Herrman, digitaliseringsrådet.

Lokal Rallaren

11.20-12.10

Hur länet arbetat strategiskt från politisk nivå och skapat förutsättningar för breddinförande av bredband som gjort Västra Götaland bäst i landet och hur går vi nu vidare?

Talare: Regional bredbandskoordinator Eric Åkerlund berättar om utvecklingen från 2009 till idag och lyfter hur vi ska gå vidare.

Informationssäkerhetsprogram 2020 har på samma vis närmat sig breddinförande efter drygt två år.

Talare: Projektledare Emma Stewén berättar om informationssäkerhetsprogrammet 2020.

Hur kan det offentliga genom öppna data möjliggöra för näringslivet och andra att återanvända offentlig information för att utveckla nya tjänster?

Talare: Regional digitaliseringskoordinator Tore Johnsson berättar om länets Öppna data koncept som nu är färdigt för politisk behandling.

13.00-13.40

Efterfrågan på nya kompetenser och tvärkompetenser genom digitalisering medför behov av livslångt lärande, tillgänglighet och flexibilitet. Men den fungerar också som drivkraft för en förändrad utbildningspolitik med ett mer flexibelt utbildningsutbud, distanspedagogik mm.

Talare: Anders Carlberg, Forskning och utvecklingschef, VGR berättar om kompetensförsörjningsprogrammet.

13.50-14.30

Introduktion till Västsveriges sex science parks och varför VGR satsar på AI innovation of Sweden. 

Talare: Hanna Blomdahl - Regionutvecklare, VGR Forskning och utveckling.

Vilka globala tekniktrender ser vi? Vilken framtid går vi mot? Vad kan AI innebära för offentlig sektor? Vad gör egentligen AI-centrat i Göteborg? 

Talare: Peter Kurzwelly, AI Innovation of Sweden förmedlar information och inspiration.

 

Spår 2: Näringslivet och offentlig sektor som utvecklingsaktörer i samverkan. 
Moderator: Lars Lindsköld, digitaliseringsrådet.

Lokal: Resenären

11.20-12.10

Risk som drivkraft. Hur ”vågar man”? Vad är det som får en aktör att pröva nya vägar? Varför vågar vissa tidigare än andra? Är det våghalsigt eller bara begåvat?

Talare: Lars Lindsköld leder ett samtal mellan Anette Åquist Falkenrot, Västa Götalandsregionen och Daniel Persson, Min Doktor.

13.00-13.40

Vilka former av samarbete krävs mellan företag och offentlig sektor för utformning av effektiva digitaliserade arbetspraktiker?

Talare: Tomas Lindroth, Göteborgs Universitet berättar ur ett forskarperspektiv.

13.50-14.30

Hur kan Tillväxtverket bidra till utvecklingsarbetet i företag och kommuner? Vilka möjligheter finns för att få stöd och bidrag? Hur kan man lägga upp ett projekt för att på bästa sätt ta tillvara möjligheterna till stöd och samverkan?

Talare: Mats Wessman, Tillväxtverket berättar om möjligheter till stöd och bidrag.

 

 

Spår 3: Ledarskapets utmanande roll i förändringsledning - Moderator: Margareta Rothell, digitaliseringsrådet

Lokal Bergslagsbanan (plenum)

11.20-12.10

DIGG har uppdraget att underlätta för offentliga myndigheter att på ett strukturerat och samverkande sätt utbyta digital information. DIGG presenterar embryot till Sveriges nya digitala ekosystem.

Talare: Daniel Antonsson, DIGG berättar om den nya myndighetens arbete med tonvikt på arkitekturutvecklingen.

Hur arbetar man för att få ett bra utfall i ett stort projekt som berör och innebär förändring för många olika huvudmän och med olika uppgifter i vårdkedjan? Hur fattar man beslut i flera led?

Talare: Ragnar Lindblad, Västra Götalandsregionen berättar om arbetet med Framtidens Vårdinformationsmiljö.

13.00-13.40

”Gör det inte så krångligt”- Vi har väl alltid lett förändring som chefer – är det annorlunda när det gäller digitalisering? Vad säger verkligheten?

Talare: Boel Mörck , Chef Område 2, SU.

13.50-14.30

Hur gör man när personalen inte vill vara med i förändringsarbetet och utveckla digitaliseringsmöjligheterna? Vilka erfarenheter får man och vilka slutsatser drar man av problemen?

Hur kan man skapa en process där alla känner engagemang och medverkar i att skapa nya möjligheter?

Talare: Cynthia Runefjärd, Kungsbacka kommun, berättar om erfarenheterna från kommunen och hur man kom vidare efter att personalen motsatt sig förändringen. 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-12-06 15:56