Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitaliseringsrådet i Västra Götaland

Digitaliseringsrådet är en regional arbetsgrupp med en rådgivande, utredande men också genomförande funktion. Den politiska regionala förankringen och samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR sker inom Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU).

Arbetsgruppen och dess styrgrupp Västgruppen föreslår hur man arbetar synkroniserat över länet på ett bra sätt med de områden och kraftsamlingar som ingår i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland (VG2030). Gruppen ska även hantera nya inkomna idéer och vissa pågående projekt i länet.

Digitaliseringsrådet har ett löpande och nära samarbete med de som ansvarar för genomförandet av utvecklingsstrategin.

Digitaliseringsrådet har finansiering för informationsinsatser och aktiviteter från VGR:s miljö- och regionutvecklingsnämnd. Eventuella finansieringsåtaganden som krävs för kraftsamlingar ska diskuteras med Västgruppen.

Digitaliseringsrådet startade våren 2016.

Nyhetsbrev från digitaliseringsrådet

Minnesanteckningar från digitaliseringsrådet

Västgruppen

Arbetet i BHU bereds genom en gemensamt sammansatt tjänstemannagrupp som kallas Västgruppen. Den består av ansvariga chefer inom de olika verksamheterna i VGR samt kommunalförbundens chefer plus VästKom och Business Region Göteborg. 

Medlemmar i digitaliseringsrådet

Tore Johnsson, Västra Götalandsregionen, samordnare av digitaliseringsrådet 
E-post: tore.johnsson@vgregion.se
Tel: 070-602 20 90

Dan Folkesson, Göteborgs Stad, digitaliseringsansvarig. 
E-post: dan.folkesson@intraservice.goteborg.se
Tel: 073-910 26 85

Fredrik Edholm, Skaraborgs kommunalförbund, digitaliseringsstrateg
E-post: fredrik.edholm@skovde.se 
Tel: 0703-77 81 17

Eric Åkerlund, Västra Götalandsregionen, regional bredbandskoordinator. 
E-post: eric.akerlund@vgregion.se
Tel: 070-536 63 06

Johan Kjernald, Nätverket för digital utveckling, Göteborgsregionen (GR)
E-post: johan.kjernald@harryda.se
Tel: 010-724 70 16

Hannes Lindkvist, Business Region Göteborg, projektledare ICT
E-post: hannes.lindkvist@businessregion.se
Tel: 072-856 78 87

Andrea Kostadinovic, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklare Forskning, omställning och kompetens
E-post: andrea.kostadinovic@vgregion.se
Tel: 076 - 140 89 22

Fredrik Nilströmer, Borås stad, IT-strateg 
E-post: fredrik.nilstromer@boras.se
Tel: 0729-64 96 97

Lars Lindsköld, VGR, eHälsa-enheten. 
E-post: lars.lindskold@vgregion.se
Tel: 070-540 65 20

Maria Larsson, VGR, Samhällsanalys, samordnare Kraftsamling Digitalisering
E-post: maria.a.larsson@vgregion.se
Tel: 0702-17 57 63

Margareta Rothell, Länsstyrelsen Västra Götalands län, enhetschef Ärendeservice 
E-post: margareta.rothell@lansstyrelsen.se
Tel: 010-22 44 604, 072-509 21 57

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde, lektor i datavetenskap
E-post: rose-mharie.ahlfeldt@his.se
Tel: 0500-44 83 28

Jens Lejhall, Västra Götalandsregionen, regionutvecklare kultur
E-post: jens.lejhall@vgregion.se
Tel: 0702-28 76 30

Karl Fors, VästKom, enhetschef Digital verksamhetsutveckling.
E-post: karl.fors@vastkom.se
Tel: 072-566 30 70

Bemanningen av Digitaliseringsrådet kan ske med representanter från:

  • Kommunerna
  • Västra Götalandsregionen
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kulturområdet
  • Miljöområdet
  • Kollektivtrafikområdet
  • Högskolor och universitet
  • Besöksnäring
  • Näringslivet
  • Branschorganisationer 

Aktuellt och nyheter

Tecknade figuren Tim gungar i ett digitalt landskap.

Tim visar vår målbild

Filmen "Historien om Tim" visar vår vision om hur vardagen kan se ut i ett digitaliserat transformerat samhälle där upplevelsen är mer av EN offentlig sektor.

Profilbild av Tore Johnsson

Tore Johnsson

Samordnare Digitaliseringsrådet Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-24 14:38