Verktygslåda

Källan är MSB och deras metodstöd för informationssäkerhet.

Analyser

Regional riskanalysmodell (excel)

Riskhanteringens komponenter (powerpoint)

Uppdrag och beroenden - verksamhetsanalys (excel)

Analys omvärld, externa intressenter (excel)

GAP-analys

Vägledning, kartläggning, informationssäkerhet (powerpoint)

Bilaga A kommunanpassad GAP-analys (word)

Bilaga B Förteckning rubriker 27002 (excel)

Bilaga C Sammanställning GAP-analys (word)

Bilaga D Frågor inför kartläggning av informationssäkerhet (word)

Bilaga E Kommunplanering GAP-analys (excel)

Bilaga F Rapportmall GAP-analys (word)

Informationsklassning KLASSA-länk till klassa på SKL

https://klassa-info.skl.se/

Informationsbilder och utbildningsmaterial

Allmän information om projektet, lämplig att dra för chefer och ledningsgrupper.

Information 1 (powerpoint)

Information 2 (powerpoint)

Fördjupad information om informationssäkerhet.

Hotbild och informationssäkerhet i allmänhet (powerpoint)

Informationssäkerhet en möjliggörare för att uppnå verksamhetens mål (powerpoint)

Utvärdering och uppföljning av organisationens informationssäkerhet

GAP-analys samt utvärdering och uppföljning av organisationens informationssäkerhet

Övriga verktyg

En generell sammanställning av en kommuns informationstillgångar

Generella säkerhetsprocesser

Scenarioövning med bortfall av en informationstillgång