Digital agenda Västra Götaland

Smart region Västra Götaland

Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Samordning av åtgärder för ökad digitalisering i Västra Götaland

Den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland", finns i syfte att samordna åtgärder som behövs inom digitaliseringsområdet. Åtgärderna berör bland annat informationssäkerhet, bredband, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovationer inom digitalisering.

Digitala agendor finns både på nationell och på europeisk nivå. För Västra Götaland handlar agendan om hur det digitala innehållet kan samordnas på bästa sätt mellan olika aktörer i länet och med en målsättning om digitalisering i människans tjänst.

Aktuellt och nyheter

Inbjudan till informationsmöte den 20 oktober på Högskolan i Skövde.

Digitalisering bidrar till en modern och samverkande offentlig sektor. Men den digitala utvecklingen ställer också höga krav på informationssäkerhet. Därför satsar nu Västra Götalandsregionen på att stärka arbetet för ökad informationssäkerhet inom kommunerna i Västra Götaland.

Vad görs nationellt, vad gör vi i Västra Götaland? Vad behöver vi göra tillsammans? VästKom och Västra Götalandsregionen satte fokus på digitaliseringen när både digitaliseringskommissionen och SKL bjöds in för en dialog- och informationsdag på Chalmerska huset i Göteborg den 11 maj 2016.

Tore Johnsson

Samordnare för digital agenda i Västra Götaland
Telefonnummer

Framtidens digitala samhälle

Tillsammans arbetar många offentliga aktörer i Västra Götaland för att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Den här filmen visar en vison om hur verkligheten kan se ut i ett mer digitaliserat samhälle.

Den här filmen är producerad av Oslo kommun som delar samma vision. Tack till Oslo kommun som låter oss använda filmen

Senast uppdaterad: 2018-12-11 10:25