Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

UBit

Foto: Eric Åkerlund

UBit (Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur) är en samarbetsgrupp och en slags rådgivningsbyrå för Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen och kommuner för utveckling av bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland.

UBit-gruppen samlar kompetensen

UBit-gruppen ("Utveckling av bredband och IT-infrastruktur") kan ses som en rådgivningsbyrå för länets kommuner och fiberföreningar gällande bredbandsfrågor. Här finns en hög kompetens och lång erfarenhet av telekombranschen, fiberföreningar, bredbandsarbete i kommunerna. De flesta medlemmarna kan vid behov medverka på informationsmöten ute i kommunerna.

UBit gruppen bildades vid årsskiftet 2007-2008 av Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med UBit-gruppen är att göra det som krävs för att nå målen i Västra Götalands och Sveriges bredbandsstrategi.

UBit-gruppens uppdragsbeskrivning

Verksamhetsplanen för UBit-gruppen är den handlingsplan som är kopplad till länets nya bredbandsstrategi

UBit:s mötesanteckningar

Mallar och länkar om bredbandsutveckling

Arbetsgrupp

Övergripande ansvarig för arbetsgruppen UBit är Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen. Eric Åkerlund är gruppens operativt ansvarige och utvecklingsansvarig.

De fyra kommunalförbunden  har valt varsin person som ansvarig för informationsinsamling och spridning inom sina respektive kommunalförbund.

Arbetsgruppen UBit och referensgrupp

Politisk styrgrupp

Den politiska samverkan inom bredbandsområdet och arbetet med den digitala agendan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna sker i Beredningen för hållbar utveckling (BHU).  Den politiska styrgruppen utgörs av BHU:s presidium.

Beredningen för hållbar utveckling, BHU

Profilbild av Eric Åkerlund

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-10-29 15:29