Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

UBit

Foto: Eric Åkerlund

UBit (står för Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur) är en samarbetsgrupp mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Västra Götalands kommuner när det gäller utveckling av bredband och IT-infrastruktur i länet.

UBit bildades vid årsskiftet 2007-2008 av Västra Götalandsregionen och länets kommuner. UBit står för "Utveckling av bredband och IT-infrastruktur". Syftet medgruppen är att genomföra det som krävs för att nå målen i Västra Götalands och Sveriges bredbandsstrategi.

UBit-gruppen kan ses som en rådgivningsbyrå för länets kommuner och fiberföreningar gällande bredbandsfrågor. Här finns en hög kompetens och lång erfarenhet av telekombranschen, fiberföreningar, bredbandsarbete i kommunerna och de flesta kan delta på informationsmöten ute i kommunerna. Verksamhetsplanen för UBit-gruppen är den handlingsplan som är kopplad till länets nya bredbandsstrategi.

Organisationsstrukturen består av en politisk styrgrupp och arbetsgruppen UBit. Den politiska samverkan inom bredbandsområdet och arbetet med den digitala agendan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna sker i Beredningen för hållbar utveckling, BHU.

Styrgruppen består av BHU´s presidie. Övergripande ansvarig för arbetsgruppen UBit är Ulrika Bokeberg. Eric Åkerlund är gruppens operativt ansvarige. Eric Åkerlund och Tore Johnsson delar på utvecklingsansvaret. Respektive kommunalförbund har valt en person som ansvarig för informationsinsamling och informationsspridande inom sina respektive kommunalförbund.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 15:45