Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till bredbandsutbyggnad

Genom satsningar av Västra Götalandsregionen, kommunerna, staten och EU finns det flera stödmöjligheter för utbyggnad av bredband på landsbygden för att nå målen!

Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad

Landsbygdsprogrammets stöd är till för fiberutbyggnad i landsbygd. Stödet är inte längre möjligt att söka. Se info på Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se/bredband.

Statligt stöd via Post- och Telestyrelsen

Det finns inte längre möjlighet att söka stöd hos PTS för 2021. För mer information, se www.pts.se/bredbandsstod2021.

Presentationen från UBit-gruppens informationsmöten för nätbyggare den 6, 8 och 12 april har uppdaterats efter att PTS gått ut med ny information. Den uppdaterade versionen når du genom att klicka här. Till presentation.

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

VGR:s stödriktar sig mot att skapa fler och nya fiberpunkter i enlighet med IT-infrastrukturstrategin. Detta stöd kan endast sökas av kommunerna.


Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Tillsammans med kommunerna har Västra Götalandsregionen utformat regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där VGR:s anvisade medel möts av minst lika mycket från kommunerna och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer.

Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att göra en marknadsanalys och redovisa brister, behov och prioriteringar i en bredbandstrategi. Detta arbete görs lämpligen i samråd med Västra Götalandsregionen. Till hjälp i arbetet kan nedanstående mallar användas. Ansökan görs till Västra Götalandsregionen genom att skicka in bredbandstrategi samt följande ansökningsblankett.

Se exempel på kommuners ansökningar av VGR:s bredbandsstöd

Mallar och länkar om bredbandsutveckling

Ansökningshandlingar och dokument

Riktlinjerna för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd är uppdaterade och godkända av EU-kommissionen. Här finns också mallar som ska användas som förfrågningsunderlag i upphandlingarna och en avtalsmall som tagit fram för att användas mellan upphandlande kommun och utvald bredbandsoperatör.

VGR:s stöd omfattas av EU-kommissionens generella gruppundantag för offentligt stöd till bredbandsutbyggnad, och gäller från och med 1 januari 2015.

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Blankett för ansökan om bredbandstöd, exklusive samhällsmast, från Västra Götalandsregionen

Blankett för ansökan om bredbandsstöd för samhällsmast från Västra Götalandsregionen

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandlingar, exklusive samhällsmast

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandling av samhällsmast

Mall för avtal gentemot leverantör av bredband, exklusive samhällsmast

Mall för avtal gentemot leverantör av samhällsmast

Så här gör du slutredovisning

Till slutredovisningen behövs: 

  • slutredovisningsblankett
  • verifikatförteckning från den entreprenör som har genomfört utbyggnaden. 
  • rekvisitionsblankett för den ekonomiska redovisningen.

Mallar för dessa tre dokument finns nedan.

Utöver dessa dokument behövs också ett besiktningsprotokoll från en oberoende besiktningsman och dokumentation över nätet:

  • översiktskarta som visar hur nätet blev byggt
  • digital inmätningsfil med koordinater.

Slutligen behövs också fakturor från entreprenören som visar att kommunen har betalat det belopp som tidigare inskickat avtal anger.

Anledningen till kraven på dokumentation är att vi måste kunna stämma av med Länsstyrelsen att stöd inte har utgått från både Landsbygdsprogrammet och VGR för samma sträcka.

När du skriver din slutredovisning, tänk på att enbart ta med kostnader som berör den sträcka som du har fått stöd från Västra Götalandsregionen för. Det vill säga, ta inte med något som du har fått stöd från Landsbygdsprogrammet för!

Slutredovisningen inklusive alla dokument och bilagor ska skickas till e-postadressen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

Mallar för slutredovisning

Mall för slutredovisning

Mall för rekvisition

Mall verifikatförteckning

Kravspec för dokumentation av kartmaterial

Karta över bristområden

En inventering av länets bristområden gjordes 2011 i samband med att bredbandsstödet lanserades. Den listan har sedan dess kompletterats och består nu av över 200 punkter.

Våren 2020 har alla utom 14 av dessa bristpunkter åtgärdats och försetts med fiberbaserat bredband genom olika åtgärder. Bilden nedan visar hur bristpunkterna är fördelade över länets yta och vilka som är åtgärdade respektive kvar att åtgärda.

Gröna stjärnor innebär åtgärdade punkter, röda är kvar att åtgärda, medan gula och orangea stjärnor innebär områden som är på väg att åtgärdas på olika sätt.

En karta som visar var det finns identifierade bredbandsbrister i länet

Övrigt, bakgrundsmaterial

Anmälan EU:s gruppundantag för bredband, november 2014

Bilaga 1 till anmälan

Bilaga 2 till anmälan

Brev till Europeiska Kommissionen, maj 2013

EU-kommissionens beslut 2011 

Profilbild av Eric Åkerlund

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-11-03 15:38