Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PTS bredbandskartläggning

Post- och Telestyrelsens årliga bredbandskartläggning och läget i Västra Götaland 2020

Tillgång till 100 Mbit/s

Post och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige. PTS gör en bredbandskartläggning varje år. Den senaste kartläggningen publicerades i mars 2021 och avser läget i oktober 2020. Den visar att 86,8 procent av alla hushåll i Sverige har tillgång till bredband om 100 Mbit/s.

För Västra Götaland har 87,8 procent av hushållen tillgång till 100 Mbit/s. Det regionala målet för år 2020 låg på 95 procent och dit var det bara en kommun i Västra Götalands län som nådde, Göteborg med 96,5 procent. Partille nådde nästan ända fram med 94,9 procent och trea var Trollhättan med 94,5 procent. Sedan följer Mölndal med 92,8 procent, Lidköping med 90,3 procent och Skövde med 89,8 procent.

I botten av tabellen har det skett en del omkastningar det senaste året. Bengtsfors har den lägsta andelen på 59,6 procent. Mellerud kommer därnäst på 60,2 procent, därpå Bollebygd med 61,6 procent. Störst ökning under 2020 hade Färgelanda med ett plus på 12 procentenheter följt av Tjörn och Grästorp som båda ökade med 8 procentenheter. 

Totalt sett hamnade Västra Götalandsregionen på tredje plats bland landets regioner. Bäst var Stockholm med en täckning på 94,5 procent, följt av Gotland med 89,1 procent.

Tillgång till fiber

Av alla hushåll i Sverige har 82,6 procent tillgång till fiber, i Västra Götaland är motsvarande siffra 80,2 procent. Tillgången till fiber totalt i VG-län har ökat från 23 procent år 2010, en ökning med mer än 56 procentenheter.  

Om man istället tittar på hur stor andelen av hushållen som ligger i områden där fibernät har byggts ut, det vill säga om man räknar med även dem som har möjlighet att ansluta sig, men ännu inte har gjort det, så ligger totalsiffran för Sverige på 93,6 procent. Motsvarade siffra i Västra Götaland är också 93,6 procent.

Fiberutbyggnad på landsbygden

Den största procentuella ökningen av tillgång till fiber har länge skett på landsbygden. I Sverige totalt har tillgången ökat från 4,6 till 54,8 procent mellan 2010 och 2019, motsvarande ökning i Västra Götalands län är från 5,1 till 66,0 procent. När det gäller andelen hushåll på landsbygden som har fiber utbyggt i absolut närhet ligger riksgenomsnittet på 68,1 procent, Västra Götaland har 81,4 procent. Västra Götalands län låg förra året på en andra plats efter Gotland på landsbygdsfiber. I år är Gotland fortfarande bäst med hela 93,4 procent, följt av Blekinge på 85,6  och Halland på 81,7 procent. Västra Götaland ligger numera på en fjärde plats med sina 81,4 procent. Ökningstakten har i år varit högre för riksgenomsnittet än för utbyggnaden i Västra Götaland, vilket är naturligt med tanke på hur mycket större andelen är här.

Det finns fortfarande många fiberföreningar som är i full gång att bygga ut och förtäta sina nät och detsamma gäller några av de kommersiella aktörerna. Det finns därmed gott hopp om att andelen hushåll på landsbygden som har tillgång till fiber kommer att öka ytterligare i några år.

Mobilt bredband

Enligt bredbandskartläggningen finns det ingen kommun i Västra Götalands län som har mindre än 99 procents yttäckning med mobiltjänster som uppnår minst 10 Mbit/s. Men kartläggningen räknar ihop alla mobiloperatörers täckning, så den gäller inte för en enskild abonnent. Det är också stor skillnad på olika telefonmodeller hur bra de är på att få kontakt med nätet och kvalitetsupplevelsen beror till stor del på om man befinner sig inomhus eller utomhus och om man håller telefonen mot huvudet eller inte.

Ökningen av snabbt mobilt bredband över länets yta fortsätter. Täckningen 2020 för 30 Mbit/s är 34,5 procent och hela 97,9 procent för 10 Mbit/s.

Datakällor

Mått och mätkoncept

För att förstå siffrorna i tabellen är det bra att veta att något om mått och mätkoncept. Detta beskrivs här nedan. Materialet i bredbandskartläggningen bygger på svar som samtliga operatörer på den svenska marknaden rapporterat in till PTS under oktober 2020. Bredbandstillgång och mobiltäckning avseende hushållen baseras på att det finns personer folkbokförda på stadigvarande adress.  Vad gäller kartläggningen av mobiltäckning har man utgått ifrån användning utomhus, vid behov i kombination med en riktantenn. Därmed bör den mobila bredbandstäckningen ute hos hushållen i praktiken stämma ganska bra med vad kartläggningen visar. Kartläggningen av tillgång till fast bredband via mobilnäten baseras på samma uppgifter som har rapporterats in inom ramen för PTS ”Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät”. Tillgången vid mobil användning av bredband (så kallat mobilt bredband) kartläggs inte. Ett exempel på mobil användning av bredband är att surfa med en telefon när man åker buss. En förvirrande omständighet är att bredband via mobilnäten (givet att det finns täckning) kan användas både som fast bredband (t.ex. när du surfar hemifrån) och som mobilt bredband (t.ex. när man åker buss). I kartläggningen avses dock alltså endast användningen av fast bredband – oavsett om det gäller bredband via mobilnäten eller bredband via andra typer av tekniker. ”Faktisk tillgång” till bredband betyder att man kan beställa en internettjänst "på kort tid och utan särskilda kostnader".  Att installera en mobilantenn på taket anses här inte vara en särskild kostnad men att behöva betala 15-25.000 kr i anslutningsavgift för att få i fiber in till huset anses vara  en särskild kostnad. Med ”tillgång till bredband via fiber” menar man att fibern finns i huset (FTTH) eller i byggnaden (FTTB) vid flerfamiljshus. Fiber till trottoaren (FTTC) ingår dock inte.  100 Mbit/s definieras i bredbandskartläggningen som ett abonnemang som under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s och i bråd timme minst 50 Mbit/s. Samma begrepp och halvering gäller även för 30 Mbit/s.  Hastigheten under gynnsamma omständigheter antas motsvara den snabbaste enskilda mätningen för accesstekniken enligt bredbandskollen. Hastigheten i bråd timma antas motsvara den genomsnittliga hastigheten för det snabbaste abonnemanget som erbjuds via accesstekniken enligt bredbandskollen. Hastigheterna bygger på statistik från www.bredbandskollen.se.  Drygt 40 000 mätningar görs per dygn i Bredbandskollen. 

De senaste åren har PTS också redovisat hur många hushåll som ligger i områden som är utbyggda med fibernät. Detta begrepp har numera en krånglig definition, men i stora drag kan man säga att inom en tätort ska ett fiberanslutet hus ska finnas på samma gata och på samma sida av gatan. För ett hushåll på landsbygden ska ett fiberanslutet hus finnas inom 500 meters avstånd. Exakta definitioner finns i rapporterna.


Senast uppdaterad: 2021-10-15 15:42