Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalands län fortsätter att dra ifrån i fiberutbyggnaden

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalands län fortsätter att öka tillgången till fiberbaserat bredband på landsbygden mer än resten av Sverige. Det står klart när Post- och Telestyrelsen (PTS) idag presenterar statistik för 2018.

I den senaste statistiken i mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen som släpptes av Post- och Telestyrelsen (PTS) idag, har nu 55,71 procent av hushållen på landsbygden tillgång till fiber. Det ska jämföras med genomsnittet i Sverige som ligger på 40,59 procent. Därmed är Västra Götalands län åter näst bäst i landet, endast överträffat av Gotland. Även när det gäller den totala tillgången till bredband med kapaciteten 100 Mbit/s ligger Västra Götalands län bättre än genomsnittet i landet med en tillgång på 83,38 procent jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 82,24 procent.

Målet för bredbandsutbyggnad i landet är att 95 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med kapaciteten 100 Mbit/s senast år 2020. Det målet når bara en kommun i länet, Göteborg som når 95,08 procent. Därefter följer Partille med 93,54 procent och Mölndal med 92,46 procent. Den kommun som har mest kvar att ansluta i länet är Mellerud där 45,54 procent av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s. Då har Mellerud ändå ökat med 17,49 procentenheter sedan förra årets mätning.

Snabbast tillväxt på Tjörn och Orust

Tjörn och Orust hade den snabbaste tillväxten av hushåll med 100 Mbit/s med 17,71 respektive 17,69 procentenheter. När det gäller vilken kommun som har byggt ut fibernätet till i närheten av alla hushåll på landsbygden är det Vara som har kommit längst, där har hela 98,91 procent av hushållen på landsbygden fiber i absolut närhet! Men Vara är inte ensamma om att ligga långt fram, även Partille och Herrljunga ligger över 98 procent!

– Västra Götalands län har återigen en högre takt på bredbandsbyggandet än landet i stort. Och vi är fortfarande näst bäst i landet på att få ut fibern på landsbygden. Det kan vi tacka vårt eget regionala bredbandsstöd för som vi har haft tillgång till sedan 2011. Där har politikerna i regionutvecklingsnämnden varit framsynta och förutseende, säger Eric Åkerlund, Västra Götalandsregionens bredbandskoordinator.

En regional bredbandskoordinator har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.


 

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

PTS kartläggning finns här och underlaget finns också tillgängligt i kartformat här.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin


Publicerad: